Kirurg - poklic

Kirurg

Kirurg diagnosticira bolezen in ustrezno izbere kirurško zdravljenje, ki lahko spremeni potek bolezni ali lajša bolnikove težave, z operacijo pa lahko reši tudi življenjsko nujna stanja.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja kirurg?

Kirurg je specializiran za posamezne telesne organe oz. dele telesa. Splošni kirurg opravlja urgentne operacije, predvsem v prsnem košu, torakalni kirurg je specializiran za prsni koš, kardiovaskularni za krvožilni sistem, nevrokirurg za živčni sistem in možgane, abdominalni za organe v trebuhu, travmatolog za poškodbe, urolog za sečila in moške spolne organe, ginekolog za ženske spolne organe, maksilofacialni za usta in tumorje glave, plastični kirurg za lepotne operacije, opekline, zmečkanine. Kirurg mora diagnosticirati poškodbo ali bolezen in ustrezno izbrati kirurški poseg.

Delovni pripomočki:

Pri svojem delu kirurg uporablja masko, kapo, plašč in sterilne rokavice. V operacijski sobi uporablja posebne čevlje in sterilno osebno opremo. Uporablja kirurške instrumente, ki se razlikujejo glede na operacije: skalpel, škarje, niti, šivanke in drugi pripomočki. Med različne dokumente, ki jih uporablja pri delu, spadajo bolnikova mapa z napotnicami, izvidi, rentgenskimi in krvnimi slikami in popisom bolezni ter sprejemnice in odpustnice iz bolnišnice.

Kakšni so izdelki in storitve kirurga?

Kirurg mora prepoznati oz. diagnosticirati bolezen in se odločiti za ustrezno kirurško zdravljenje, ki lahko lajša težave, spremeni potek bolezni ali reši življenjsko nujna stanja.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic kirurga?

Kandidat za delo mora biti natančen, suveren pri sprejemanju odločitev, potrpežljiv, vzdržljiv in prilagodljiv.

Poklic - kirurg

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu kirurga?

Kirurg je pri svojem delu velikokrat izpostavljen poškodbam hrbtenice, saj pogosto dela v nepravilni drži telesa.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic kirurga?

Kandidat za delo mora po zaključenem študiju na Medicinski fakulteti opraviti specializacijo iz kirurgije na določenem področju, ki jo zaključi s specialističnim izpitom.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje za opravljanje svojega dela?

Kirurg se mora učiti celo življenje. Za opravljanje dela mora spremljati novosti na svojem področju in področju splošnega zdravljenja, ob uvedbah novih tehnologij v medicini se mora biti pripravljen učiti novih veščin za uporabo. Udeležuje se kongresov in seminarjev in s tem pridobiva kreditne točke. Te se seštevajo in so potrebne za obnavljanje specialistične licence.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti kirurga?

Kirurg mora biti vzdržljiv, močan in psihofizično zdrav. Operacije lahko trajajo več ur, zato mora biti sposoben koncentracije.

Kje se lahko zaposli kirurg?

Kakšna so delovna področja kirurga?

Kirurg dela v ambulanti, splošni bolnišnici ali na zdravniški kliniki. Dela v kirurškem sanatoriju, za potrebe sodišča podaja izvedenska mnenja kot zdravniški izvedenec, ali pa dela kot raziskovalec ali učitelj na medicinski fakulteti. Opravlja lahko samostojno dejavnost (samoplačniška ali koncesijska) ali pa je zaposlen v javnem zdravstvu.

Kakšne so razmere za delo?

Za svoje delo kirurg potrebuje zbranost, saj so operacije lahko dolge in stresne, v tem času pa je lahko dolgo časa v določenem položaju in stoji na mestu. Njegovo delo vključuje tudi nočna dežurstva.

Kakšne so možnosti zaposlovanja?

Lahko dela v ambulanti, splošni bolnišnici ali na kliniki, v zasebnem kirurškem sanatoriju, na medicinski fakulteti kot učitelj ali kot raziskovalec. Lahko dela kot zdravniški izvedenec za potrebe sodišča. Dela lahko za mednarodne humanitarne organizacije, ki jih pošiljajo v predele tretjega sveta, da lahko nudijo oskrbo ljudem, ki tam živijo in ki zaradi razmer nimajo dostopa do ustrezne zdravniške oskrbe.

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?

Medicinska fakulteta

Smeri

Trenutno tukaj ni mogoče prikazati nobenih podatkov.

Sorodni poklici