Kipar - poklic

Kipar

Kipar izdeluje kipe, ki so narejeni iz različnih materialov. Obdelava različnih materialov zahteva od kiparja vrsto različnih spretnosti in poznavanje tehnik kiparstva.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja kipar?

Kiparji so večinoma likovni umetniki ali posamezniki, ki se zanimajo za umetnost in imajo izoblikovan čut za estetiko ter dobre ročne spretnosti. Kipar ustvari kip na podlagi naročila ali pa na podlagi lastnega navdiha. Na podlagi ideje najprej nariše skico ali osnutek, nato pa začne kip izdelovati iz različnih materialov in z uporabo različnih kiparskih tehnik. Kip lahko izrezbari iz lesa, izklesa iz kamna, lahko ga z modeliranjem izdela iz gline, ga vlije v kalup itd. Končni produkt njegovega dela je tridimenzionalen izdelek, ki ga imenujemo kip.

Delovni pripomočki:

Pri izdelavi kipov uporablja različne materiale: kamen, vosek, mavec, različne kovine, umetne mase, plastiko, les itd. Iz izbranega materiala kip izdela s pomočjo orodij, kot so modelirke, kladiva, brusilke, pile, nakovala, dlete in druga ročna orodja. Uporablja tudi nekatera kemična sredstva, s pomočjo katerih lahko spreminja in obdeluje površino kipov.

Kakšni so izdelki in storitve kiparja?

Končni izdelek kiparjevega dela je kip.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic kiparja?

Posameznik, ki se odloči za poklic kiparja, mora imeti željo po umetniškem izražanju. Je izrazito radoveden, nagnjen k raziskovanju in zmožen kritičnega razmišljanja. Imeti mora željo po nenehnem izobraževanju in osebnostni ter poklicni rasti.

Poklic - kipar

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu kiparja?

Kipar mora pri delu upoštevati lastnosti materialov in pripomočkov, s katerimi dela, da se izogne morebitnim poškodbam ali nevarnostim. Pri delu nosi zaščitno obleko, ki ga ščiti pred umazanijo, prahom in lažjimi poškodbami. Nosi tudi zaščitna očala in rokavice.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic kiparja?

Predvideva se zaključena univerzitetna izobrazba na področju kiparstva na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje za opravljanje svojega dela?

Potrebna znanja in spretnosti za opravljanje poklica posameznik prejme tekom študija kiparstva. Za opravljanje poklica poleg priučenih znanj pomembno vlogo igra tudi nadarjenost. Obvladati mora različne tehnike obdelave materialov in značilnosti materialov, ki jih pri kiparjenju uporablja. Pri delu je zmožen kritične presoje.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti kiparja?

Biti mora v dobri psihofizični kondiciji. Še posebej je zaželena fizična moč, saj rokuje s težkimi predmeti. Imeti mora smisel za prostor in dobro razvite ročne spretnosti. Zmožen more biti abstraktnega razmišljanja. Pomembno je, da nima alergij na materiale, ki jih uporablja.

Kje se lahko kipar zaposli?

Kiparji večinoma delajo kot svobodni umetniki. Zaposlijo se lahko tudi kot predavatelji na fakultetah in drugih šolah. Delajo lahko tudi v muzejih, v turizmu in na področju restavratorstva. Nekateri kiparji se zaposlijo tudi v podjetjih, ki izdelujejo proteze za invalide.

Kakšna so delovna področja kiparja?

Dela na področju likovne umetnosti. Lahko je samozaposlen, lahko pa se zaposli kot predavatelj, dela na področju turizma, v muzeju ali na področju restavratorstva.

Kakšne so razmere za delo kiparja?

Delo poteka v različnih zaprtih ali odprtih prostorih. Velikokrat je izpostavljen umetni razsvetljavi in umetni ventilaciji. Pogosti so mehanski dražljaji in izpostavljenost zdravju škodljivim sredstvom. Če je kipar samozaposlen, si lahko delovni čas organizira sam. Če pa dela za naročnika ali delodajalca, se drži ustaljenega delovnika.

Kakšne so možnosti zaposlovanja?

Zaposli se lahko kot samostojni umetnik. Dela lahko tudi v muzejih, v turizmu, na področju restavratorstva, kot predavatelj ali pa se zaposli v podjetjih, ki izdelujejo proteze za invalide.

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje – smer kiparstvo