Kineziolog - poklic

Kineziolog

Kineziolog je poklic, ki posamezniku ob predhodnem posvetovanju in diagnozi gibalnega stanja pripravi gibalni oz. športni načrt, z namenom izboljšanja ali ohranjanja zdravja in gibalnih sposobnosti.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja kineziolog?

Delo kineziologa vključuje načrtovanje, organiziranje, izvajanje in nadzorovanje športno-gibalnega programa. S svojim znanjem pomaga pri ohranjanju splošnih in specifičnih gibalnih zmogljivosti in s tem zmanjšuje možnosti poškodbe in nekaterih obolenj pri posamezniku. Prav tako izvaja promocije aktivnega življenjskega sloga in zdrav način življenja.

Delovni pripomočki:

Za dobro opravljanje svojega dela uporablja merilni sistem, s katerim spremlja napredek gibalnih sposobnosti in različne vadbene pripomočke.

Kakšni so izdelki in storitve kineziologa?

Kineziolog pomaga pri izboljšanju splošnih telesnih zmogljivosti, razvoju gibalnih sposobnosti in ohranjanju/izboljšanju zdravja in počutja posameznika. Nudi prilagojene in dobro načrtovane športno-gibalne programe.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic kineziologa?

Vsak, ki je komunikativen in se ravna po etičnih načelih, spoštuje človekovo dostojanstvo in pravice. Potrebno je kritično ocenjevanje kinezioloških postopkov.

Poklic - kineziolog

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu kineziologa?

Večjih nevarnosti pri opravljanju dela ni. Večino dela poteka v urejenem in zaprtem prostoru. Potrebna je dobra telesna pripravljenost.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic kineziologa?

Za opravljanje dela se zahteva diploma ali magisterij, pridobljen na eni izmed temu namenjenih fakultet – Fakulteti za vede o zdravju Univerze na Primorskem ali na Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani na študijskem programu Kineziologija.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje za opravljanje svojega dela?

Potrebuje znanje, ki ga je pridobil na temu namenjeni visokošolski ustanovi – znanje o delovanju človekovega organizma v gibanju. Potrebno je znanje s področja načrtovanja in spremljanja programov gibalnih in športnih aktivnosti.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti kineziologa?

Za uspešno opravljanje poklica potrebuje stabilno zdravstveno stanje, visoke psihofizične zmogljivosti, razvite socialne veščine in občutek za delo z ljudmi.

Kje se lahko zaposli kineziolog?

Možna je zaposlitev znotraj različnih športnih ekip, v zdravstvenem domu, domu za ostarele. Lahko se zaposli tudi v raziskovalnih centrih, kjer raziskuje vidike kineziologije in v rehabilitacijskih ali športnih centrih.

Kakšna so delovna področja kineziologa?

Njegovo delo je zelo raznoliko. Svoje delo opravlja znotraj različnih športnih dejavnostih, namenjenim različnim starostnim skupinam. Vodi gibalne programe in obštudijske športne aktivnosti. Možna je tudi samozaposlitev.

Kakšne so razmere za delo?

Delo večinoma opravlja v vadbenih prostorih ali na ustrezni zunanji površini.

Kakšne so možnosti zaposlovanja?

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?

Fakulteta za vede o zdravju Univerze na Primorskem

Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani

Smeri

Sorodni poklici

Sorry, No posts.