Karierni svetovalec - poklic

Karierni svetovalec

Karierni svetovalec mora za opravljanje dela poznati raznolike možnosti kariernega procesa in imeti podatke o stanju na trgu dela. Dela v sferi vseživljenjske karierne orientacije. Za ustrezno pripravljen načrt kariernega razvoja uporablja vprašalnike in psihološke teste.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja karierni svetovalec?

Na osnovi podatkov o stanju na trgu dela in napotitve na potrebna dodatna usposabljanja in izobraževanja pomaga zaposlenim, brezposelnim študentom, srednješolcem in osnovnošolcem izbrati primeren poklic. Pri postopku pridobivanja informacij zbira podatke o sposobnostih, znanju, veščinah, interesih posameznikov in uporablja različne tehnike, kot so psihološka testiranja, anketiranja in intervjuji.
Naloga svetovalca je spodbujanje posameznikov za lastno aktivnost pri iskanju in načrtovanju svoje poklicne poti.

Delovni pripomočki:

Za opravljanje dela uporablja računalniške programe, vprašalnike, avdiovizualna sredstva, informativno gradivo, s primerno izobrazbo tudi psihodiagnostična sredstva.

Kakšni so izdelki in storitve kariernega svetovalca?

Karierni svetovalec pomaga in svetuje posameznikom pri izbiri poklicne poti ter pripravi zaposlitveni načrt.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic kariernega svetovalca?

Pomembna je ambicioznost, samostojnost, prilagodljivost, skrbnost, vztrajnost, vedoželjnost, velika mera razumevanja in želja za delo z ljudmi.

Poklic - karierni svetovalec

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu kariernega svetovalca?

Poklic kariernega svetovalca ne predstavlja nobenih nevarnosti.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic kariernega svetovalca?

Za opravljanje poklica je potrebna univerzitetna izobrazba družboslovnih smeri (andragogika, komunikologija, management kadrovskih in izobraževalnih sistemov, pedagogika, psihologija, sociologija, specialna ali socialna pedagogika).

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje karierni svetovalec za opravljanje svojega dela?

Posameznik mora imeti ustrezno univerzitetno izobrazbo, biti mora sposoben svetovanja, komuniciranja, abstraktnega mišljenja, poznati mora lastnosti določenih poklicev, kariernih prehodov, možnosti finančne pomoči za šolanje in razmere na trgu dela.
Potrebno je, da je pri delu organiziran, da rad dela z ljudmi in v skupini.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti kariernega svetovalca?

Delo kariernega svetovalca zahteva dobre psihične sposobnosti, saj lahko delo poteka v stresnih situacijah in zahteva močno emocionalno in osebnostno stabilnost.

Kje se lahko zaposli?

Kakšna so delovna področja kariernega svetovalca?

Delovna področja svetovalca so šole, fakultete, zasebne agencije in enote zavoda za zaposlovanje.

Kakšne so razmere za delo?

Ponavadi delo opravlja v pisarni ob uporabi računalnika, možnost pa je tudi za terensko delo.

Kakšne so možnosti zaposlovanja kariernega svetovalca?

Posameznik se lahko zaposli v zasebnih agencijah, na fakultetah in šolah, v kadrovskih službah in v enotah zavoda za zaposlovanje.

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?

Filozofska fakulteta

Fakulteta za družbene vede

Pedagoška fakulteta

Fakulteta za socialno delo

Fakulteta za organizacijske vede