deficitarni poklici Kamnosek - poklic

Kamnosek

Kamnosek se ukvarja z ročno ali strojno obdelavo kamna. Kamen najprej obdela grobo, kasneje pa s fino obdelavo. Ukvarja se tudi z montažo industrijsko izdelanih plošč.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja kamnosek?

Kamnosek ročno ali strojno obdeluje kamen v načrtovani izdelek. Pred izdelavo izdelka stranki svetuje, kateri kamen je za izdelavo izbranega izdelka najbolj primeren. Ko je izdelek končan, ga zavaruje pred škodljivimi vplivi okolja in ga vgradi. Kamnosek mora dobro poznati vse vrste kamnin in njihove lastnosti, ki jih najbolje spozna skozi praktično delo. Strojna obdelava kamna delo olajša, vendar je za dokončanje izdelka potrebna ročna obdelava kamna. Kamen mora najprej grobo obdelati, mu dati obliko, nato pa se loti izdelovanja ornamentov, podrobnosti in zaključne fine obdelave. Posebno nadarjeni kamnoseki sodelujejo pri restavratorskih posegih na spomeniško zaščitenih stavbah, kjer je potrebno vrhunsko znanje ročne obdelave. Kamnoseško delo pa ne zajema samo obdelave kamna, temveč tudi vgrajevanje kamnoseških izdelkov, skladiščenje elementov, transport izdelkov, nego izdelkov in njihovo vgradnjo.

Delovni pripomočki:

Kamnosek pri svojem delu uporablja različna orodja za obdelovanje kamna, vrtalni stroj, diamantno žično žago, kompresor, kline in kladiva, pnevmatske blazine, pnevmatska orodja, jeklene konice, dleto, polirna sredstva, brus, kotno rezalko in kotno brusilko, vrtalni stroj, meter idr. Uporablja tudi stroje za obdelavo kamna, npr. stružnico, gravirni stroj, CNC stroj, stroj za obrezovanje, stroj za razrez blokov idr. Malta, lepila, vijaki, fugirne mase, zagozde, sidra in sredstva za površinsko zaščito kamna potrebuje pri montaži. Ker je kamen težek material, pri premikanju uporablja dvigala, viličar in ročne vozičke. Pri svojem delu pa se sreča tudi z gradbenim dnevnikom, naročilnicami, računi in dokumenti za transport.

Kakšni so izdelki in storitve kamnoseka?

Kamnosek izdeluje stopnice, ograje, strehe, zidove, vence, cokle, okenske in vratne okvirje, podstavke, kamine, spomenike, stenske in talne obloge ter notranjo in zunanjo opremo.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic kamnoseka?

Kamnosek mora biti potrpežljiv, vztrajen, natančen, dobro mora znati odmeriti moč udarca, imeti ostro oko in občutek za podrobnosti. Če se ukvarja z restavriranjem starih stavb, mora imeti občutek za estetiko, smisel za umetnost ter spoštovanje do umetniške in kulturne zgodovine

Poklic - kamnosek

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu kamnoseka?

Kamnosek je pri svojem delu izpostavljen povečanemu hrupu, kar lahko povzroči okvaro sluha, zato je pomembno, da pri delu uporablja zaščitno opremo. Delo opravlja z ostrimi orodji in predmeti, zato mora biti pri uporabi pazljiv in natančen. Prav tako mora moderirano uporabljati pnevmatska orodja (maksimalno 4 ure na dan), saj lahko zaradi močnih tresljajev pride do okvare sklepov.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic kamnoseka?

Kamnosek mora za opravljanje dela zaključiti srednjo poklicno šolo po programu za kamnoseka ali se priučiti kot vajenec.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje za opravljanje svojega dela kamnosek?

Kamnosek za učinkovito opravljanje svojega dela potrebuje poklicno kamnoseško kvalifikacijo, ki jo pridobi s končano srednjo poklicno šolo. Znati mora brati načrte, uporabljati šablone in delovna orodja, poznati kamnoseške postopke in tehnologijo ter strojno, ročno ali kombinirano obdelavo kamna. Znati mora načrtovati manj zahtevne elemente in poznati delovanje celotne konstrukcije.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti kamnoseka?

Kamnosek mora biti v dobri fizični pripravljenosti in potrebuje veliko fizične moči, saj je delo fizično naporno in zahtevno. Poklic ni primeren za ljudi, ki trpijo za astmo ali imajo poškodbe hrbtenice in sklepov.

Kje se lahko zaposli kamnosek?

Kamnosek je zaposlen v industrijski delavnici ali v kamnoseški obrti.

Kakšna so delovna področja kamnoseka?

Kamnosek, ki je zaposlen v industrijski delavnici se lahko specializira za posamezno področje oblikovanja kamna. Kamnosek, ki se zaposli v obrtni delavnici, mora obvladati znanja na vseh področjih in z vsemi orodji, saj je delitev dela med posamezniki manjša.

Kakšne so razmere za delo?

Kamnosek je pri svojem delu izpostavljen povečanemu hrupu in vlagi. Delo večinoma poteka stoje ali v rahlo sklonjeni drži, kar lahko povzroči bolečine v hrbtenici. Delo je sestavljeno iz ponavljajočih se gibov, ki lahko obremenijo sklepe in mišice. Pri delu mora dosledno upoštevati predpise varstva pri delu, da se izogne poškodbam.

Kakšne so možnosti zaposlovanja?

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?

Smeri

Sorodni poklici