Kadrovski referent - poklic

Kadrovski referent

Kadrovski referent je strokovni svetovalec direktorjem, vodjem in zaposlenim na vseh področjih dela z ljudmi.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja kadrovski referent?

Kadrovski referent se ukvarja s pridobivanjem in razporejanjem kadrov. Je strokovni svetovalec pri delu z ljudmi, zadolžen za izvajanje socialnega in zdravstvenega varstva, za pripravo kadrovskih poročil in analiz, organizacijo izobraževalnih akcij, pripravo gradiv za uporabnike, pripravo in vodenje avtorskih pogodb, koordinacijo in nadzor delovnega procesa in sodelovanje v projektnih skupinah.

Delovni pripomočki:

Kadrovski referent za opravljanje svojega dela potrebuje računalnik, baze podatkov o delavcih ali potencialnih kandidatih za zaposlitev, računalniške programe za pisanje in ustvarjanje preglednic, fotokopirni stroj, tiskalnik, telefon in elektronsko pošto. Kadar se odpravi na izobraževanja ali sam izobražuje, potrebuje tudi prevozno sredstvo, učne materiale, strokovno literaturo in pripomočke za predstavitev prezentacije.

Kakšni so izdelki in storitve kadrovskega referenta?

Kadrovski referent opravlja kadrovski postopek za zaposlitev novega sodelavca, pridobiva soglasje za zaposlitev novega sodelavca ali za napredovanje/prerazporeditev že obstoječega, pripravlja analize, poročila in gradiva za nadrejene.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic kadrovskega referenta?

Kadrovski referent mora znati jasno in učinkovito komunicirati, imeti veselje za delo z ljudmi, biti mora prijazen, dostopen, samoiniciativen, radoveden, nepristranski, natančen, vesten in potrpežljiv. Imeti mora visoko stopnjo čustvene inteligence, biti mora moralen in pošten.

Poklic - kadrovski referent

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu kadrovskega referenta?

Kadrovski referent večino svojega dela opravlja stoje in z uporabo računalnika, zato so pogoste bolečine v križu, poškodbe hrbtenice in okvara vida. Delo je lahko stresno, zato je pomembno, da se zna sprostiti in poskrbeti za svoje duševno zdravje.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic kadrovskega referenta?

Kadrovski referent potrebuje srednjo, višjo ali univerzitetno diplomo kadrovsko-organizacijske ali katere druge smeri, ki ustreza naravi njegovega dela.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje za opravljanje svojega dela?

Kadrovski referent mora biti splošno razgledan, poznati mora osnove poslovanja, vsebine in postopke dela zaposlenih, dobro poznavati prosta delovna mesta in njihove naloge, dobro poznati zakonodaje iz področja dela in poznati delovne postopke. Znati mora voditi pogovor in javno nastopati. Samostojno mora uporabljati analitične in statistične metode, znati mora poslušati in svetovati. Od kadrovskega referenta se pričakuje tudi znanje tujih jezikov.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti kadrovskega referenta?

Kadrovski referent mora biti empatičen, moralen, dober poslušalec in svetovalec. Ker je njegovo delo lahko stresno, mora dobro skrbeti za svoje psihično zdravje in se znati sprostiti. Dobro mora presojati o problemih in biti sposoben za delo v skupini.

Kje se lahko zaposli kadrovski referent?

Kadrovski referent se lahko zaposli v podjetjih, ki se ukvarjajo s kadrovanjem ali imajo svojo kadrovsko službo.

Kakšna so delovna področja kadrovskega referenta?

Kadrovski referent deluje na področju razvoja kadrov, izobraževanja kadrov ali v kadrovski službi.

Kakšne so razmere za delo?

Kadrovski referent svoje delo opravlja v urejeni pisarni ali sejni sobi. Njegova zaposlitev je urejena s pogodbo o zaposlitvi. Pri delu se stalno odloča, opravlja razgovore in dela z ljudmi, zato je delo lahko stresno.

Kakšne so možnosti zaposlovanja?

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?

Fakulteta za organizacijske vede