Izolater - poklic

Izolater

Izolater sodeluje pri gradnji objektov, ki zahtevajo požarno izolacijo, hidroizolacijo, toplotno ali zvočno izolacijo.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja izolater?

Izolater se ukvarja z izolacijami v gradbeništvu. Obstaja več različnih vrst izolacij, ki so lahko toplotne, zvočne, požarne ali hidroizolacije. Usposobljen je tudi za izboljšave izolacij, sodeluje tudi pri gradnjah v industrijskih področjih ali pri gradnji cest.

Delovni pripomočki:

Pri delu mora izolater uporabljati projektno in tehnično gradbeno dokumentacijo, standarde, tabele, načrte in merila za zvočno jakost različnih prostorov in druge standarde. Uporablja zaščitno opremo, očala, rokavice in različne gradbeno-izolacijske materiale in druge pripomočke ter orodja, kot so noži, žage, kladiva, kabli in druga ročna orodja.

Kakšni so izdelki in storitve izolaterja?

Izolater vgrajuje zvočno izolacijo v stavbnih stropih, stenah, hidroizolacijo v stavbah in kleteh, toplotno izolacijo v hišah, lahko izolira tudi vratne podboje ali strešna okna in sodeluje pri gradnji objektov, ki zahtevajo različne druge izolacije (požarno, zvočno, toplotno itd.).

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic izolaterja?

Kandidat za delo mora imeti interes za mehaniko, fiziko in termodinamiko. Zanima ga področje gradbenih materialov in gradbeništva in ima veselje za obnovo starih in gradnjo novih objektov. Zmožen je dela v timu, je potrpežljiv in pri svojem delu natančen.

Poklic - izolater

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu izolaterja?

Delo izolaterja lahko poteka na višini, zato obstaja nevarnost padcev ali poškodb, pri delu pa uporablja različne materiale, ki lahko povzročajo tudi alergije. Obstaja tudi nevarnost ureznin, udarcev, opeklin. Uporabljati mora zaščitno opremo, ki vključuje delovno obleko, rokavice, očala in ustrezno obutev.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic izolaterja?

Za poklic se zahteva opravljena triletna srednja poklicna šola.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje za opravljanje svojega dela?

Poznati mora lastnosti različnih gradbenih materialov in njihovo tehnologijo, tehnologijo izdelave, osnove fizike in gradbeništva. Seznanjen je z različnimi standardi, kot so: standard za porabo energije pri različnih toplotnih izolacijah, standarde za jakost zvoka v različnih okoljih, standarde za požarno izolacijo, je vešč tehničnega risanja in načrtovanja z računalniškimi programi in pozna navodila varstva pri delu.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti izolaterja?

Kandidat za delo nima strahu pred zaprtimi prostori (klavstrofobije) ali strahu pred višinami. Biti mora telesno zdrav, vzdržljiv in v dobri fizični formi, delo lahko ovirajo različne alergije.

Kje se lahko zaposli izolater?

Izolater je lahko samozaposlen in stranke išče preko oglasov ali poznanstev, lahko pa se zaposli v gradbenih podjetjih, ki izvajajo gradnjo ali obnovo objektov.

Kakšna so delovna področja izolaterja?

Delo poteka pri gradnji različnih objektov, stanovanjskih enot ali poslovnih prostorov ali pri obnovi le-teh. V industrijskih predelih postavlja protihrupno zaščito.

Kakšne so razmere za delo?

Na prostem izolater dela v različnih vremenskih razmerah, delo pa lahko poteka tudi v zaprtih prostorih. Dela izolaterja so fizično težja, delovni čas pa je odvisen od naročil in podjetja, kjer je zaposlen.

Kakšne so možnosti zaposlovanja?

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?