Izdelovalec brusov - poklic

Izdelovalec brusov

Izdelovalec brusov iz različnih materialov in s pomočjo različnih strojev izdeluje bruse. Pri njihovi izdelavi si pomaga s tehnološkimi navodili, ki mu jih posreduje tehnolog.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja izdelovalec brusov?

Delo izdelovalca brusov vključuje pripravo pletiva, presipavanje mase (korund, smola, polnila, veziva), vlaganja pletiv med podložne plošče, končno oblikovanje busov.

Delovni pripomočki:

Za dobro opravljanje dela uporablja različne materiale, tehnološka navodila, stroje in orodja. Prav tako uporablja avtomat za oblikovanje in stiskanje, vibracijski sejalnik, poravnalni nož, tehtnico za tehtanje mase in podobne pripomočke.

Kakšni so izdelki in storitve izdelovalca brusov?

Izdelovalec brusov izdeluje različne smolno vezane brusne plošče, ki se uporabljajo za razrez kovin, kamna, keramike, sive litine itd. Izdeluje smolno vezane plošče z diamantnimi zrni, keramično vezane brusne plošče, ki so namenjene za brušenje jekel in lamelne brusne diske, ki se uporabljajo za osnovno in končno obdelavo. Prav tako obvlada izdelavo fiber diskov, ki so namenjeni za končno brušenje že brušenih površin, pripravo površin za barvanje, za grobo brušenje in čiščenje površin materialov, kot so jekla in jeklene litine in les.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic izdelovalca brusov?

Vsak, ki ga zanimajo tehnološke novosti in različna orodja.

Poklic - izdelovalec brusov

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu izdelovalca brusov?

Pri svojem delu je izpostavljen predvsem mehanskim poškodbam – odrgnine, urezi, poškodovani prsti.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic izdelovalca brusov?

Potrebna je nižja poklicna izobrazba na področju kemijske ali keramične smeri in dodatna interna kvalifikacija.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje za opravljanje svojega dela?

Potrebno je dobro znanje tehtanja in natančno branje tehnoloških navodil.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti izdelovalca brusov?

Za uspešno opravljanje poklica potrebuje dober vid, dobro mora razlikovati barve, imeti mora dobro koordinacijo, spretne prste, dobro razvite ročne spretnosti in občutek za razlikovanje oblik.

Kje se lahko zaposli izdelovalec brusov?

Možna je zaposlitev znotraj nekovinske industrije.

Kakšna so delovna področja izdelovalca brusov?

Dela na področju nekovinske industrije.

Kakšne so razmere za delo?

Svoje delo večinoma opravlja v zaprtih in urejenih prostorih, pogosto v dveh ali treh izmenah.

Kakšne so možnosti zaposlovanja?

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?

Smeri

Trenutno tukaj ni mogoče prikazati nobenih podatkov.

Sorodni poklici