Inženir za varnost pri delu - poklic

Inženir za varnost pri delu

Inženir za varnost pri delu skrbi za varstvo pri delu znotraj posameznih podjetij oz. ustanov. Njegovo delo vključuje varnost delovnih mest, požarno varnost in varstvo okolja.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja inženir za varnost pri delu?

Zadolžitve inženirja za varnost pri delu vključuje nadzor in proučevanje varnosti delovnega okolja, tehnoloških načrtov in delovnih razmerij. Znotraj podjetja svetuje pri urejanju varstva pri delu, pripravlja pravila za varno delo in skrbi za požarno varnost. Organizira seminarje in usposabljanja o varnosti pri delu in na tak način ozavešča zaposlene. V primeru poškodbe na delovnem mestu je zadolžen za njihovo prijavo in obravnavo. Občasno tudi pripravlja zapisnike o poškodbah pri delu, o stanju varstva pri delu in požarnega varstva.

Delovni pripomočki:

Uporablja računalnik, fotokopirni stroj, pisarniški material, ročno orodje, instrumente za meritev hrupa, vlage, prašnosti in kemijskih škodljivosti. Pri delu potrebuje tudi vozniški izpit B kategorije.

Kakšni so izdelki in storitve inženirja za varnost pri delu?

Inženir za varnost pri delu pregleduje delovne naprave, izdeluje programe za usposabljanje zaposlenih iz varstva pri delu in požarnega varstva, pripravi navodila za varno delo in poročila o stanju varstva pri delu, požarnega varstva in ekologije, nudi tudi svetovanje in strokovno pomoč. Lahko organizira meritve mikroklime, kemijskih škodljivosti, hrupa, osvetljenosti ter preventivne zdravstvene preglede zaposlenih.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic inženirja za varnost pri delu?

Vsak, ki je sposoben samostojnega odločanja, kaže interes za tehniko, se je pripravljen stalno izobraževati in sprotno spremljati zakone in pravilnike s svojega področja.

Poklic - inženir za varnost pri delu

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu inženirja za varnost pri delu?

Delo ni fizično zahtevno, poškodbe pri delu pa so redke.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic inženirja za varnost pri delu?

Potrebna je diploma ali magisterij iz univerzitetnega študija za tehniško varnost.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje za opravljanje svojega dela?

Potrebuje znanje, ki ga je pridobil na temu namenjeni visokošolski ustanovi in vozniški izpit B kategorije.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti inženirja za varnost pri delu?

Ker delo vključuje tudi pravilno reagiranje v primeru poškodb, mora za uspešno opravljanje poklica biti odgovoren in biti zmožen prenesti veliko psihofizičnih obremenitev.

Kje se lahko zaposli inženir za varnost pri delu?

Možna je zaposlitev v gospodarskih družbah, v gasilskih organizacijah, družbah, ki so zadolžene za izvajanje požarne varnosti, inštitutih, ki opravljajo naloge iz varstva pri delu.

Kakšna so delovna področja inženirja za varnost pri delu?

Kakšne so razmere za delo?

Delo je zelo raznoliko, zato se tudi razmere zelo razlikujejo. Svoje delo lahko opravlja v zaprtih prostorih, na prostem, tudi na višini. Delo poteka individualno, možna je izpostavljenost prahu, hrupu, sevanju in plinom.

Kakšne so možnosti zaposlovanja?

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Smeri

Sorodni poklici

Sorry, No posts.