Inženir strojništva - poklic

Inženir strojništva

Inženir strojništva je posameznik, ki na svojem področju dobro prepozna potrebe trga in poskrbi za projekcijo in izvedbo različnih industrijskih izdelkov ter strojev. Prav tako vodi projektne skupine in načrtuje tehnološke postopke znotraj svojega poklica.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja inženir strojništva?

Delo inženirja strojništva vključuje konstruiranje in projektiranje strojev in naprav, ki so ključni za pridelavo in izdelavo produktov v vseh vejah industrije. Prav tako so inženirji vodilni v razvojnih skupinah in vodijo vzdrževanje industrijskih strojev v podjetjih, saj dobro poznajo sestave strojev in znajo predvidevati možne zaplete in okvare. Pripravlja tudi proizvodnjo in tržne parametre ter skrbi za varnostne ukrepe v večjih podjetjih.

Delovni pripomočki:

Za dobro opravljanje dela uporablja stroje, naprave in orodja ter računalnik, ki ga uporablja za konstruiranje posameznih elementov. Materiali, ki jih uporablja pri svojem delu, so: različna jekla, barvaste kovine, litine, bele kovine, specialna jekla itd.

Kakšni so izdelki in storitve inženirja strojništva?

Inženir izdeluje konstrukcije strojev in industrijske izdelke. Projektira stroje, vodi projektne skupine in proizvodnjo, načrtuje tehnološke postopke in projektira naprave. Občasno opravlja tudi izvedenska mnenja in je strokovnjak za intelektualno lastnino.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic inženirja strojništva?

Vsak, ki je odgovoren, samoiniciativen, iznajdljiv, sposoben presoje v danih situacijah. Inženir strojništva mora biti komunikativen, rad mora imeti delo v skupini, svoje delo pa mora opravljati kakovostno.

Poklic - inženir strojništva

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu inženirja strojništva?

Delo ni fizično zahtevno. Ker delo vključuje veliko sedenja in posledično upognjeno držo, mora pri svojem delu paziti na zdravje svoje hrbtenice.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic inženirja strojništva?

Potrebna je diploma ali univerzitetna izobrazba relevantne strojne smeri.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje za opravljanje svojega dela?

Potrebuje znanje, ki ga je pridobil na temu namenjeni visokošolski ustanovi. Nujno je znanje strojniške stroke in vodenja.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti inženirja strojništva?

Za uspešno opravljanje poklica potrebuje smisel za reševanje tehničnih problemov, iznajdljivost in znanje za reševanje matematičnih problemov. Večino dela inženir opravlja v zaprtem prostoru.

Kje se lahko zaposli inženir strojništva?

Njegovo delo je izjemno raznoliko, zato je veliko možnosti za zaposlitev. Najpogosteje se zaposlijo v industrijskih dejavnostih, obrteh, trgovini in v negospodarskih dejavnostih.

Kakšna so delovna področja inženirja strojništva?

Področja industrijske dejavnosti, obrti, vodenje zaposlenih, vodenje projektov znotraj proizvodnje itd.

Kakšne so razmere za delo?

Svoje delo večinoma opravlja v zaprtih in urejenih prostorih, pogosto v dveh ali treh izmenah. Delo opravlja samostojno.

Kakšne so možnosti zaposlovanja?

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?

Fakulteta za strojništvo