Inženir ladijskega strojništva - poklic

Inženir ladijskega strojništva

Inženir ladijskega strojništva je poklic, ki ima vodstveno funkcijo v ladijski strojnici. Skrbi za ladijski pogon in pomožen sistem na ladji ter za njuno vzdrževanje. Oseba, ki opravlja ta poklic, razume in obvlada raznovrstne energetske sisteme.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja inženir ladijskega strojništva?

Delo inženirja ladijskega strojništva vključuje skrb za pogonski motor in skrb za pomožne naprave, tako na tovorni kot tudi potniški ladji. Njegovo delo vključuje povezavo posameznih delov ladijskega sistema (kot so ladijska elektrika in avtomatika, ladijska tehnologija, tehnična mehanika, ladijski stroj) v nemoteno delujočo infrastrukturo. Pred izplutjem preveri tudi delovanje celotnega ladijskega sistema in tako skrbi za nemoteno plutje.

Delovni pripomočki:

Za dobro opravljanje dela uporablja informacijske vsebine, ki merijo tlak v parnem stroju ladje in moč električnega toka na električnem omrežju, prav tako pa uporablja izvijač, varilni aparat, različne kemijske spojine za obdelavo materialov ter olj itd.

Kakšni so izdelki in storitve inženirja ladijskega strojništva?

Inženir ladijskega strojništva zagotavlja nemoteno delovanje in vzdrževanje ladijskega pogona in pomožnih sistemov in s tem skrbi za tehnično nemoteno plovbo. S svojim znanjem pomaga tudi pri nadzorovanju parnih kotlov in električnih strojev, elektroniko, toplotne menjalnike, hladilnico, črpalke in cevi.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic inženirja ladijskega strojništva?

Vsak, ki je sposoben hitrega razmišljanja in ukrepanja v stresnih trenutkih, je marljiv in predan svojemu delu. Zaradi pogostih potovanj in dela na terenu je potrebno tudi sprejemanje drugih kultur.

Poklic - inženir ladijskega strojništva

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu inženirja ladijskega strojništva?

Pri delu je potrebno biti predviden, saj delo vključuje izpostavljenost različnim oljem za vzdrževanje ladijskega pogonskega stroja, ki zahtevajo uporabo zaščitne delovne obleke. Zlasti so pri tem izpostavljeni prsti in dlani. Pri varjenju se lahko poškodujejo oči, zato je obvezna tudi uporaba zaščitnih očal.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic inženirja ladijskega strojništva?

Potrebna je univerzitena izobrazba, ki jo pridobi na strojni fakulteti oz. na smereh strojništva.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje za opravljanje svojega dela?

Potrebuje znanje, ki ga je pridobil na temu namenjeni visokošolski ustanovi. Zahteva se tudi tečaj iz obdelave materialov in varjenja ter ustrezno poznavanje tehnične dokumentacije.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti inženirja ladijskega strojništva?

Ker delo vključuje veliko fizičnega napora, mora biti posameznik za uspešno opravljanje poklica brezhibno zdrav in imeti veliko fizične kondicije.

Kje se lahko zaposli inženir ladijskega strojništva?

Možna je zaposlitev v vseh ustanovah, ki vključujejo področje pomorstva.

Kakšna so delovna področja inženirja ladijskega strojništva?

Vsa področja pomorstva.

Kakšne so razmere za delo?

Večino svojega dela opravlja v ladijski strojnici in strojni kabini, kjer so temperature višje in hrup močnejši. Preostanek svojega dela opravlja v pristanišču.

Kakšne so možnosti zaposlovanja?

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?

Fakulteta za pomorstvo in promet