Inženir kemijskega inženirstva - poklic

Inženir kemijskega inženirstva

Inženir kemijskega inženirstva je posameznik, ki načrtuje razvoj novih procesov in že obstoječih procesov za proizvodnjo kemikalij in različnih materialov. Njegovo delo je pestro, naloge pa se razlikujejo od podjetja do podjetja. Pri svojem delu vedno išče nove procese za sintezo različnih produktov in skupaj s strokovnjaki iz drugih področij izdeluje nove naprave in opremo za kemijsko proizvodnjo.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja inženir kemijskega inženirstva?

Zadolžitve inženirja kemijskega inženirstva vključujejo delo v kemijski proizvodnji, razvijanje produktov, vodenje čistilnih naprav, opravlja delo na inštitutih in v komerciali. Dela lahko tudi v gradbeni, steklarski in kovinsko-predelovalni industriji.

Delovni pripomočki:

Za dobro opravljanje svojega dela uporablja kemijske reaktorje, drobilce, filtre, centrifuge, mešalnike, separatorje, črpalke, silose in transportne trakove. Pri svojem delu uporablja tudi veliko bazičnih, malotonažnih in laboratorijskih naprav.

Kakšni so izdelki in storitve inženirja kemijskega inženirstva?

Inženir kemijskega inženirstva izdeluje kemikalije v različnih oblikah (pliste, tekoče, trdne), materiale, ki se uporabljajo za izdelavo orodji, naprav, v medicini. Sodeluje pri izdelavi kozmetike, optičnih vlaken, bakterij, zdravil in encimov. Prav tako načrtuje in razija nove procese za proizvodnjo novih kemikalij in materialov.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic inženirja kemijskega inženirstva?

Vsak, ki ima veselje do naravoslovja in tehnike, je sposoben analitičnega vrednotenja, sintez in kritičnega razmišljanja.

Poklic - inženir kemijskega inženirstva

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu inženirja kemijskega inženirstva?

Delo ni fizično zahtevno. Zaradi nevarnih snovi in kemikalij, s katerimi dela, mora biti pri svojem delu izjemno pazljiv, vendar je ob upoštevanju vseh predpisanih ukrepov delo v laboratoriju varno in tveganje za poškodbe nizko.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic inženirja kemijskega inženirstva?

Potrebna je zaključena visokošolska strokovna ali univerzitetna izobrazba na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani ali Mariboru.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje za opravljanje svojega dela?

Potrebuje širše znanje kemije, ki ga je pridobil na temu namenjeni visokošolski ustanovi. V času izobraževanje pridobi tudi znanje s področja inženirstva, matematike, naravoslovnih in tehničnih strok ter osnov ekonomije, kar omogoča sodelovanje z drugimi naravoslovnimi in tehničnimi strokami.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti inženirja kemijskega inženirstva?

Zaradi potencialnega vpliva kemikalij mora biti njegovo zdravje stabilno in ne sme biti (pre)občutljiv na vonj in vpliv kemikalij. Varnostni ukrepi se razlikujejo glede na delovno mesto.

Kje se lahko zaposli inženir kemijskega inženirstva?

Njegovo delo je izjemno raznoliko, zato je veliko možnosti za zaposlitev. Najpogosteje se zaposlijo v proizvodnih obratih, na področju načrtovanja in razvoja novih proizvodnih procesov in produktov, na področju varovanja okolja in vodenja čistilnih naprav. Delo lahko opravlja tudi v raziskovalnih in razvojnih inštitutih ter industrijskih raziskovalnih enotah.

Kakšna so delovna področja?

Kakšne so razmere za delo?

Večino svojega dela opravlja v laboratorijih in raziskovalnih ustanovah.

Kakšne so možnosti zaposlovanja?

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Smeri

Sorodni poklici

Sorry, No posts.