Inštalater plinskih naprav - poklic

Inštalater plinskih naprav

Inštalater plinskih naprav namešča plinske inštalacije in naprave v objekt, skrbi za njihovo delovanje in vzdrževanje, v primeru neustreznega delovanja jih popravlja ali zamenja.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja inštalater plinskih naprav?

Namešča plinske inštalacije in naprave v objekte, skrbi za pravilno delovanje, v primeru okvare jih popravlja ali zamenja. Poznati mora potek napeljave, vedeti, kako naprave delujejo, kako so zgrajene in montirane.

Opravlja dela, kot so polaganje, pritrjevanje, varjenje in spajkanje cevi, vgrajevanje zapornih ventilov in tesil, izolacija in zaščita cevovodov. Med opravila inštalaterja sodi tudi montiranje sanitarne opreme, solarnih sistemov, sistema za pripravo tople vode, iztočne armature, opravlja preizkuse tlaka, montira gorilnike plinomere, plinske naprave, nastavlja in vgrajuje zaporne ventile. Namešča armature in priključke, priključuje bojlerje na vodo in plin, hladilnike, plinske štedilnike, pralne stroje, plinsko ogrevane naprave in peči ter obtočne vodne grelce.

Delovni pripomočki:

Delovni pripomočki, ki jih med delom uporablja, so: ročna orodja, vrtalni stroj in spajkalnik, klešče, cevi različnih dimenzij, priprave za krivljenje in ravnanje cevi, objemke, pipe, ventile, tesnila, plinske aparate, vodne grelce, toplovodne radiatorje, delovne naloge, račune in garancijske liste.

Kakšni so izdelki in storitve inštalaterja plinskih naprav?

Svetuje strankam, kaj je potrebno popraviti oz. zamenjati, da bo naprava ustrezno delovala. Opravlja dela, kot so polaganje, pritrjevanje, varjenje in spajkanje cevi, vgrajevanje zapornih ventilov in tesil, izolacija in zaščita cevovodov. Med opravila inštalaterja sodi tudi montiranje sanitarne opreme, solarnih sistemov, sistema za pripravo tople vode, iztočne armature, opravlja preizkuse tlaka, montira gorilnike plinomere, plinske naprave, nastavlja in vgrajuje zaporne ventile. Namešča armature in priključke, priključuje bojlerje na vodo in plin, hladilnike, plinske štedilnike, pralne stroje, plinsko ogrevane naprave in peči ter obtočne vodne grelce.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic inštalaterja plinskih naprav?

Inštalater mora imeti občutek za delo z ljudmi, biti zanesljiv, delo opraviti strokovno in kakovostno.

Poklic - inštalater plinskih naprav

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu inštalaterja plinskih naprav?

Med delom je izpostavljen obremenitvi hrbtenice in prehladnim obolenjem, možne so udarnine in opekline ter zastrupitve s plini, zato je pomembno, da delo opravlja strokovno usposobljena oseba, ki upošteva navodila za varstvo pri delu in da med opravljanjem dela nosi zaščitno obleko, rokavice, plinsko masko, očala in škornje.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic inštalaterja plinskih naprav?

Za opravljanje poklica je predpisana minimalna izobrazba, ki jo določa Pravilnik o minimalni stopni izobrazbe. Predvidena izobrazba za opravljanje poklica je srednja poklicna izobrazba strojne smeri – inštalater strojnih inštalacij. Predpisanim pogojem minimalne izobrazbe ustrezajo osebe z najmanj končanim triletnim izobraževalnim programom inštalater plinskih naprav, osebe, ki izpolnjujejo zahteve o izobrazbi, ki je predpisana za delovodjo ali tehnika kovinarske usmeritve (strojni tehnik) in osebe, ki imajo dokončan izobraževalni program 6. ali 7. stopnje.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje za opravljanje svojega dela?

Znanja, ki so potrebna za opravljanje poklica, zajemajo osnovno znanje kovinarstva, kot so žaganje, piljenje, sekanje, kovičenje, brušenje, priprava materialov, zarisovanje in izmera ter obdelava delov inštalacij, polaganje cevi, varjenje in spajkanje, izolacija in zaščita cevovodov, tesnenje, vgradnja armatur in zapornih ventilov, demontaža in nameščanje plinskih naprav, tlačno preizkušanje naprav ter popravila in vzdrževanje.

Poznati mora osnove računalništva, elektrotehnike in termodinamike, transporta gorilnih plinov in skladiščenja, tehnično dokumentacijo, osnove skiciranja tehnologije materialov, tehničnega risanja in dimenzioniranja. Naučiti se mora merjenja fizikalnih količin, regulacije energetskih sistemov, zgorevanja goriv in poznati postopke za izračunavanja toplotnih izgub.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti inštalaterja plinskih naprav?

Imeti mora dobre psihofizične sposobnosti, občutek za ravnotežje pri delu na višini, biti mora zmožen dvigovanja težkih bremen, sposoben natančnega in strokovnega dela, hitrega in premišljenega ukrepanja in presojanje. Pomembno je, da v zaprtih prostorih zazna vonj plina in prepreči zastrupitev ali eksplozijo.

Kje se lahko zaposli inštalater plinskih naprav?

Kakšna so delovna področja inštalaterja plinskih naprav?

Delovna področja inštalaterja so dela v gradbeništvu, proizvodnji, energetiki, komunali ali pa dela kot samostojni obrtnik.

Kakšne so razmere za delo?

Delo opravlja v različni vremenskih razmerah, v nedograjenih ali v zaprtih prostorih ob prisotnosti neprijetnih vonjav in plinov, v utesnjenih prostorih z malo naravne svetlobe. Dviguje težka bremena, dela lahko v skupini ali samostojno.

Kakšne so možnosti zaposlovanja inštalaterja plinskih naprav?

Zaposli se lahko v gradbeništvu, proizvodnji, energetiki, komunali ali dela kot samostojni obrtnik.

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?