Inšpektor iger na igralnih mizah - poklic

Inšpektor iger na igralnih mizah

Inšpektor iger na igralnih mizah nadzira delovanje igralnice. Skrbi, da osebje in stranke igre na srečo izvajajo v skladu s pravili.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja inšpektor iger na igralnih mizah?

Nadzira vse postopke izvajanja iger na srečo in poskrbi, da potekajo skladno z vsemi igralskimi pravili in državnimi zakoni. Skrbi tudi za hišni red ter odpira in zapira igralne mize. Upravlja osebje igralnice in opazuje vedenje strank ter krupjejev. V primeru sumljivih dejanj ali goljufanja, igre zaustavi in ravna v skladu s svojimi pristojnostmi. Vse morebitne kršitve dokumentira v zapisnikih, popisuje tudi organizacijo dela. Stranke, ki kažejo zaskrbljujoče znake kompulzivnega igranja na srečo, napoti k strokovnjakom, ki nudijo pomoč odvisnikom od iger na srečo.

Delovni pripomočki:

Njegovi osnovni pripomočki so pisala in zapisniki, v katera vnaša podatke o delu ter dokumentira morebitne spore. Pri tem uporablja igralniški pravilnik, predpise in zakonodajo o igrah na srečo. Oblečen je v skladu z oblačilno etiketo igralnice, nosi lahko tudi uniformo.

Kakšni so izdelki in storitve inšpektorja iger na igralnih mizah?

Inšpektor iger na igralnih mizah skrbi, da igre na srečo potekajo v skladu s pravili in zakonodajo.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic inšpektorja iger na igralnih mizah?

Posameznik, ki opravlja ta poklic, mora biti sposoben objektivnega reševanja konfliktov. Je komunikativen in natančen. Znati mora delati z ljudmi. Je odgovoren, vljuden in skrbi za svoj zunanji videz.

Poklic - inšpektor iger na igralnih mizah

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu inšpektorja iger na igralnih mizah?

Posebnih poklicnih nevarnosti ni. Potrebna je pazljivost pri reševanju možnih konfliktov.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic inšpektorja iger na igralnih mizah?

Predvideva se visoka strokovna izobrazba iz pravnega, ekonomskega ali organizacijskega področja ter dodatno usposabljanje.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje za opravljanje svojega dela?

Inšpektor iger na igralnih mizah mora imeti pravno, ekonomsko in organizacijsko znanje. Imeti mora tudi dobre organizacijske in komunikacijske spretnosti. Na dodatnem usposabljanju, ki se zahteva za opravljanje poklica, se priuči tehnik in pravil iger na srečo. Poklic lahko opravlja samostojno po petih letih delovanja na področju. Obvladati mora tuje jezike.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti inšpektorja iger na igralnih mizah?

Delo zahteva sposobnost dobrega opazovanja in razlikovanja barv. Zaželena je zmožnost osredotočenega logičnega razmišljanja.

Kje se lahko zaposli inšpektor iger na igralnih mizah?

Zaposli se lahko v igralnicah, kazinojih ali igralnih salonih.

Kakšna so delovna področja inšpektorja iger na igralnih mizah?

Dela v igralniških prostorih, ki imajo ustrezna dovoljenja za prirejanje iger na srečo. Njegova osrednja naloga je zagotavljanje, da uslužbenci in igralci igre izvajajo in igrajo v skladu s pravili. Poleg tega je zadolžen tudi za splošno organizacijo ter predajanje informacij.

Kakšne so razmere za delo?

Delo poteka v zaprtih, klimatiziranih prostorih z umetno svetlobo. Svoje zadolžitve večinoma opravlja stoje. Dela v različnih izmenah, včasih tudi ponoči in ob vikendih ter praznikih.

Kakšne so možnosti zaposlovanja?

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?

Posameznik, ki opravlja ta poklic, mora imeti končano visoko strokovno izobrazbo iz pravnega, ekonomskega ali organizacijskega področja ter uspešno zaključeno dodatno usposabljanje.