Graver - poklic

Graver

Graver je zaposlen v graverski delavnici s strojnimi šablonami, kjer izdeluje žige, pečate, črke, številke in simbole.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja graver?

Graver dela v graverski delavnici, kjer vrezuje črke, slike ali vzorce v kovino. Šablone, s katerimi dela, so ponavadi vnaprej pripravljene, z njimi pa izdeluje žige, pečate, črke, številke in simbole. Graver obdeluje zlatnino, vse vrste orodij, izdeluje značke, medalje, plakete, razne table in napise, inventarne tablice, žige iz polimerov in gume ter druge izdelke. Dobrega graverja odlikujejo dobre ročne spretnosti in smisel za oblikovanje unikatnih predmetov. Pri svojem delu se sreča s klasičnimi graverskimi postopki in z računalniško vodenimi graverskimi postopki.

Delovni pripomočki:

Graver se srečuje z različnimi stroji za pripravo modelov in osvetljevanje pečatov. Uporablja različna ročna orodja, npr. nož, sekač, graverski risarski pribor, igle, graversko kladivo, povečevalna očala in šestila. Pri delu se srečuje z različnimi vrstami kovin, plastiko, usnjem, lesom, steklom, kristalom, različnimi vrstami jekla in inoksom. Pri delu uporablja tehnične risbe.

Kakšni so izdelki in storitve graverja?

Graver izdeluje pečate, zlatnino, darila, orodja za dodelavo in proizvodnjo, pokale, obeske, žige za označevanje predmetov, pohištvo, plakate, medalje idr.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic graverja?

Graver je natančen, potrpežljiv, ima veselje do oblikovanja in ustvarjanja, je zanesljiv in komunikativen pri delu s strankami.

Poklic - graver

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu graverja?

Graver pri svojem delu ni izpostavljen večjim tveganjem. Upoštevati mora določila o varstvu pri delu, nositi delovno obleko in zaščitna očala, s čemer se izogne različnim poškodbam, vrezom ali odrgninam.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic graverja?

Graver se izobražuje na izobraževalnem programu za zlatarja, oblikovalca kovin-orodjarja ali strojnega tehnika. Preko izobrazbe pridobi znanja, ki jih potrebuje za delo v graverski delavnici.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje za opravljanje svojega dela?

Graver mora obvladati uporabo graverskih tehnik in orodij. Biti mora natančen in kreativen ter imeti dobro razvite ročne spretnosti.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti graverja?

Graver mora imeti dober in oster vid, dobre ročne spretnosti in mirno roko za natančno oblikovanje linij.

Kje se lahko zaposli graver?

Graver se lahko zaposli v graverski delavnici ali zlatarni.

Kakšna so delovna področja graverja?

Graver lahko svoje delo opravlja ročno, strojno ali računalniško vodeno. Njegove zadolžitve se razlikujejo glede na tip graverstva, ki ga opravlja.

Kakšne so razmere za delo?

Graver dela v zaprtih prostorih z umetno lučjo, saj pri delu potrebuje dobro osvetlitev. Delo ročnega graverja poteka sede, medtem ko delo strojnega ali računalniškega graverja lahko poteka tako sede kot tudi stoje. Graverjevo delo poteka po vnaprej določenem urniku.

Kakšne so možnosti zaposlovanja?

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?

Smeri

Sorodni poklici

Trenutno tukaj ni mogoče prikazati nobenih podatkov.