Gozdar traktorist - poklic

Gozdar traktorist

Gozdar traktorist se ukvarja s spravilom lesa iz gozda do gozdne ceste, kjer ga pripravi na prevzem z gozdarskim kamionom.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja gozdar traktorist?

Gozdar traktorist se ukvarja s spravilom lesa iz gozda do gozdne ceste, kjer ga pripravi na prevzem z gozdarskim kamionom. Sortimente in posekano drevje s pomočjo traktorskega vitla privleče do traktorja in ga razvrsti glede na vrsto.

Delovni pripomočki:

Gozdar traktorist uporablja adaptirani kmetijski togi, zgibni ali gozdarski traktor, goseničar ali kolesnik. Traktor je opremljen z naletno in rampno desko ter vitlom. Poleg traktorja uporablja še sidrni pas, motorno žago, cepin in preusmeritveni škripec.

Kakšni so izdelki in storitve gozdarja traktorista?

Gozdar traktorist s pomočjo cepina in daljinsko vodenega vitla zbira lesni sortiment. Ta sortiment nato odvleče na gozdno pot, kjer sledi razvrščanje sortimenta po namenu in kvaliteti, da omogoči lažji kasnejši transport.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic gozdarja traktorista?

Za poklic gozdarja traktorista je zaradi narave dela potrebno, da je oseba komunikativna in pripravljena na skupinsko delo.

Poklic - gozdar traktorist

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu gozdarja traktorista?

Poklicne nevarnosti pri opravljanju dela so nezgode, ki lahko povzročijo zmečkanje ali stisk udov, zlome. Uporaba jeklenice lahko povzroči možnost vboda jeklenega pramena v roke, prevrnitev traktorja lahko privede do hujših poškodb. Obvezna je uporaba zaščitne opreme.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic gozdarja traktorista?

Predvidena izobrazba za poklic gozdarja traktorista je končana izobrazba Srednje gozdarske in lesarske šole Postojna v okviru rednega šolanja/v okviru nacionalnih poklicnih kvalifikacij ali na Lesarski šoli Maribor.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje za opravljanje svojega dela?

Gozdar traktorist mora razlikovati in poznati različne vrste lesa, da lahko pravilno razvrsti sortiment na razkladišču. Pomembne so motorične in psihomotorične sposobnosti zaradi zahtevne vožnje s traktorjev po gozdnih površinah. Pomembno je skrbno delo in zmožnost presojanja.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti gozdarja traktorista?

Opravljanje dela gozdarskega traktorista je težaško delo, zato so pomembne motorične in psihomotorične sposobnosti.

Kje se lahko zaposli gozdar traktorist?

Možnost zaposlitve je v lesnopredelovalni industriji; v podjetjih, ki se ukvarjajo z zbiranjem lesa za prodajo in predelavo.

Kakšna so delovna področja gozdarja traktorista?

Delovno področje gozdarja traktorista so gozdne površine na različnih talnih podlagah in naklonih. Delo je odvisno od vremenskim pogojem, ki imajo vpliv na prevoznost traktorja.

Kakšne so razmere za delo?

Delo poteka v traktorski kabini, kjer je prisoten ropot in vibracije in na prostem, kjer je gozdar traktorist izpostavljen vetru, soncu, zunanjim temperaturam in padavinam.

Kakšne so možnosti zaposlovanja gozdarja traktorista?

Možnost zaposlitve v lesnopredelovalni industriji; v podjetjih, ki se ukvarjajo z zbiranjem lesa za prodajo in predelavo.

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?

Smeri

Sorodni poklici

Trenutno tukaj ni mogoče prikazati nobenih podatkov.