Gostinski poslovodja - poklic

Gostinski poslovodja

Gostinski poslovodja vodi in nadzoruje gostinsko podjetje in je lahko zaposlen v restavraciji ali prehrambenem obratu. Gostinske storitve lahko opravlja v trgovskem centru, bolnici ali hotelu.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja gostinski poslovodja?

Gostinski poslovodja mora zagotoviti, da gostinsko osebje svoje dolžnosti opravlja pravilno in vestno. Izbira zaposlene sodelavce in je odgovoren za usposabljanje, ali pa med izkušenim osebjem določi mentorja, ki je odgovoren za usposabljanje novega člana. Vsakodnevno mora obiskati različne oddelke restavracije ali gostinskega objekta in odpravljati morebitne težave. Včasih tudi streže gostom, obravnava morebitne pritožbe in določa delovne izmene za osebje. Z glavnim kuharjem oz. šefom kuhinje se dogovarja o nabavi hrane in skrbi za proračun ter naroča opremo, kot so kuharski pripomočki in pohištvo.

Delovni pripomočki:

Pri svojem delu gostinski poslovodja uporablja vse sodobne pripomočke, potrebne za vodenje gostinske dejavnosti. Pripravlja urnike osebja, organizira nabavo surovin znotraj proračuna in skrbi, da gostinsko poslovanje poteka tekoče.

Kakšni so izdelki in storitve gostinskega poslovodje?

Gostinski poslovodja skrbi za trženje in oglaševanje, s čimer privabi goste in tako poveča promet gostinskega obrata. Predvsem mora poskrbeti, da delo poteka nemoteno in v skladu z gostinskimi standardi.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic gostinskega poslovodje?

Gostinski poslovodja mora imeti smisel za delo z ljudmi, imeti organizacijske sposobnosti in biti pripravljen na delo, ki poteka izven rednega delovnega časa.

Poklic - gostinski poslovodja

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu gostinskega poslovodje?

Pri delu gostinskega poslovodje ni izrazitih nevarnosti ali poškodb.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic gostinskega poslovodje?

Gostinski poslovodja mora imeti končano srednjo šolo za gostinstvo in turizem in opravljen poslovodski izpit.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje za opravljanje svojega dela?

Gostinski poslovodja mora znati delati z ljudmi in imeti občutek za sestavljanje delovnih skupin. Biti mora komunikativen, se znati pogovarjati z gosti in morebitne težave odpravljati učinkovito in vljudno. Videz restavracije je v gostinstvu zelo pomemben, zato mora imeti smisel za dekoracijo in načine serviranja pripravljenih jedi. Ko nastopi vrhunec sezone, se mora poslovodja odločati hitro, biti gospodaren in dobro organizirati delo.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti gostinskega poslovodje?

Poslovodja mora biti odločen, iznajdljiv, komunikativen in hiter. Poskrbeti mora za urejen videz in biti brez telesnih hib.

Kje se lahko zaposli gostinski poslovodja?

Kakšna so delovna področja gostinskega poslovodje?

Delovno področje gostinskega poslovodje so gostinske enote, lokali, restavracije in hoteli.

Kakšne so razmere za delo?

Gostinski poslovodja ima običajno zelo dolg delavnik, ki se lahko zavleče tudi v pozne nočne ure, dela pa tudi ob nedeljah in praznikih.

Kakšne so možnosti zaposlovanja?

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?