Gasilec - poklic

Gasilec

Poglavitna naloga gasilca je gašenja požarov, reševanje ljudi in njihovega premoženja ob naravnih ali drugih nesrečah.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja gasilec?

Gasilci gasijo požare in rešujejo ljudi v stiski. Poleg tega se vključujejo v različne dejavnosti, kamor sodi tudi vzdrževanje zaščitne in reševalne opreme in gasilskih vozil. Opravljajo tudi gasilske storitve, med katere spadajo vzdrževanje prenosnih gasilnikov, meritve vodovodnega omrežja, gasilsko stražo ob požarno nevarnih delih, usposabljanje za varstvo pred požarom, izdelujejo tudi požarne načrte.

Delovni pripomočki:

Delovni pripomočki gasilca so ustrezna varnostna in zaščitna oprema, ki je gasilska uniforma, gasilski škornji in gasilska čelada. V zadimljenih prostorih uporabljajo aparat na stisnjen zrak.

Kakšni so izdelki in storitve gasilca?

Gasilci gasijo požare, rešujejo ljudi in njihova premoženja v različnih nesrečah, usposabljajo ljudi za varstvo pred požarom, vzdržujejo gasilsko tehniko in opremo, svetujejo v zvezi s požarno zaščito in izdelujejo požarno-varnostne načrte.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic gasilca?

Od gasilca se pričakuje, da je discipliniran in da deluje v skladu s skupinskim duhom. To je pomembno predvsem zato, ker so gasilci med posredovanjem v nesreči močno odvisni drug od drugega.

Poklic - gasilec

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu gasilca?

Gasilec je pri svojem delu izpostavljen življenjskim nevarnostnim, ki so škodljive za zdravje in povzročajo možnost hujših nesreč. Kot najboljša zaščita pred možnimi poškodbami je poleg zaščitne opreme tudi dobra izurjenost in usposobljenost ter pravilno vodenje intervencij.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic gasilca?

Šolanje za gasilca poteka 6 mesecev in obsega 4 mesece usposabljanja v gasilski šoli, ki deluje v okviru Izobraževalnega centra Republike Slovenije za zaščito in reševanje ter 2 meseca praktičnega usposabljanja v slovenskih poklicnih gasilskih enotah.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje za opravljanje svojega dela?

Od gasilca se pričakujejo raznovrstna tehnična znanja in dobra kondicija, za katero je pomembno stalno usposabljanje in urjenje.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti gasilca?

Zaradi narave dela je pomembna dobra fizična pripravljenost in psihična stabilnost.

Kje se lahko zaposli gasilec?

Gasilec se lahko zaposli v gasilskih enotah. Teh enot, ki so organizirane kot javni zavodi, je v Sloveniji zaenkrat 12 in sicer v Ajdovščini, Celju, Kopru, Kranju, na Krškem, v Ljubljani, Mariboru, Novi Gorici, Novem mestu, Ravnah na Koroškem, Sežani in v Trbovljah.

Kakšna so delovna področja gasilca?

Gasilec se lahko zaposli v gasilski enoti, kjer lahko opravlja različna delovne naloge, ki se med seboj povezujejo. V gasilskih enotah večinoma delajo z dnevno razdelitvijo dela. Obveznosti gasilca vključujejo: vožnja intervencijskih vozil, gašenje požarov, svetovanje in izdelave varnostnih načrtov.

Kakšne so razmere za delo?

Razmere za delo gasilca so večinoma nevarne, saj gasilec deluje v konstantnem tveganem okolju. Intervencije od gasilca zahtevajo fizične in psihične napore, na katere se mora biti sposoben hitro prilagoditi. Gasilec se prilagaja tudi različnim okoliščinam, kot so oblike zgradb, višina, utesnjenost, težaven dostop do ponesrečencev in ovire. Njegovo delo je zelo dinamično, saj poteka stoje ali v prisiljenem položaju, v poziciji čepenja, plezanja, pripogibanja, dviguje tudi različna fizična bremena in ponesrečence, ki jih lahko prenaša po lestvah in stopnicah iz višjih nadstropij.

Kakšne so možnosti zaposlovanja gasilca?

Kandidat za poklicnega gasilca mora v enem letu uspešno končati šolanje v gasilski šoli in opraviti strokovni izpit.

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?

Smeri

Trenutno tukaj ni mogoče prikazati nobenih podatkov.

Sorodni poklici

Sorry, No posts.