Farmacevt v industriji - poklic

Farmacevt v industriji

Farmacevt v industriji je kot tehnik zaposlen v proizvodnji zdravil. Deluje v kontroli razvoja, pri raziskavah ter v komercialnem in tehničnem delu industrije.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja farmacevt v industriji?

Narava dela farmacevta v industriji je tesno povezana z doseženo stopnjo izobrazbe delavca. Srednješolska izobrazba s področja farmacije ga navadno umesti v proizvodni del, kjer kot tehnik skrbi za pripravo zdravil, granulacijo, izdelavo tablet, sodeluje lahko tudi pri analizi zdravil. Višja stopnja izobrazbe s seboj prinese tudi več odgovornosti, zato se dipl. ing. farm. ali pa mag. farm. lahko zaposli v sektorju za raziskave, za razvoj in pa v službi prodaje na terenu. Dela tudi na področju organizacije proizvodnje.

Delovni pripomočki:

Delovni pripomočki farmacevta v industriji so odvisni od njegovega delovnega mesta. Uporablja dokumente za analizo, pri laborantskem delu uporablja laboratorijske pripomočke, v industriji pa se spoznava z industrijskim obratom in z njim povezanimi aparaturami.

Kakšni so izdelki in storitve farmacevta v industriji?

Končni izdelek je kakovostno proizvedeno zdravilo ali pa analizni rezultat le-tega.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic farmacevta v industriji?

Posameznik, ki opravlja poklic farmacevta v industriji, mora biti potrpežljiv, vesten, odgovoren in strokoven. Biti mora analitičen, prilagodljiv ter zmožen dela v skupini.

Poklic - farmacevt v industriji

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu farmacevta v industriji?

Zaradi visoko varovanega okolja in zaščite, ki jo delo predvideva, so potencialne nevarnosti, s katerimi bi se farmacevt v industriji lahko srečal, izredno majhne.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic farmacevta v industriji?

Zahtevana izobrazba je končana srednja šola ali pa univerzitetna izobrazba na področju farmacije.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje za opravljanje svojega dela?

Biti mora strokovno podkovan, natančen, umirjen in sposoben jasnega ter logičnega razmišljanja. Poznati mora postopek proizvodnje zdravil v vseh fazah in razumeti njihove vplive na človeško telo.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti farmacevta v industriji?

Farmacevt v industriji mora imeti dober vid in sluh.

Kje se lahko zaposli farmacevt v industriji?

Zaposli se lahko v farmacevtskem obratu.

Kakšna so delovna področja farmacevta v industriji?

Področje dela farmacevta v industriji se naslanja na proizvodnjo zdravil in pa na postopke pridobivanja zdravil.

Kakšne so razmere za delo?

Delo farmacevta v industriji je odvisno od področja, na katerem deluje. V strogem industrijskem delu proizvodnje obstaja nevarnost za poškodbe pri uporabi naprav, sicer pa je celoten postopek proizvodnje dobro reguliran in mora zadostiti minimalnim standardom.

Kakšne so možnosti zaposlovanja farmacevta v industriji?

Možnosti zaposlitve so dobre, prijava poteka na podlagi razpisov za prosta delovna mesta.

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?

Fakulteta za farmacijo