Elektroinštalater - poklic

Elektroinštalater

Elektroinštalater je odgovoren za namestitev električne napeljave oz. za ureditev električnega toka v vseh notranjih prostorih.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja elektroinštalater?

Delo elektroinštalaterja je pomembno za vsak notranji prostor. On namreč omogoči in opravi vse potrebno, da se električni tok lahko napelje po celotni stavbi. Napeljava električne energije poteka v več fazah. V prvi fazi se izdolbe kanale, v katerih bodo potekale žice, ki bodo kasneje prevajale električni tok, žice se nato zakrije z malto, potem pa pridemo v fazo fine montaže. Fina montaža je sestavljena iz montaže električne omarice, pripadajočih varovalk in zagotovitev prvega stika elektrike s stavbo.

Delovni pripomočki:

Delovni pripomočki elektroinštalaterja so med drugim povezani tudi z gradbeništvom. Zahteva se uporaba udarnih aparatov, s katerimi se pripravi teren za električno napeljavo. Potrebuje tudi klešče, lestev in druge pripomočke, ki mu olajšajo montažno delo. Po končanem delu s svojo merilno napravo izmeri še napetost, da ugotovi, če je delo primerno opravil.

Kakšni so izdelki in storitve elektroinštalaterja?

Končni izdelek elektroinštalaterja je kakovostna in delujoča elektrika v notranjosti prostora.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic elektroinštalaterja?

Posameznik, ki opravlja ta poklic, mora biti potrpežljiv, pozoren na podrobnosti, biti mora vesten, odgovoren in strokoven. Mora biti natančen in posedovati kup ročnih spretnosti, da se obrani morebitnih nevarnosti pri delu.

Poklic - elektroinštalater

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu elektroinštalaterja?

Gre za delo, ki se opravlja v različnih pogojih in kjer delavec rokuje z elektriko. Z električnim stikom ima neposreden stik, zato mora vedeti, da je lahko vsakršna nepravilnost usodna za njegovo življenje.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic elektroinštalaterja?

Elektroinštalater mora pridobiti obrtno dovoljenje, ki ga izda lokalna izpostava Obrtne zbornice Slovenije.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje za opravljanje svojega dela?

Biti mora strokovno podkovan, natančen, umirjen in sposoben jasnega ter logičnega razmišljanja za odkrivanje morebitnih nepravilnosti. Poznati mora osnove energetike in elektronike. Dobrodošlo je tudi poznavanje osnov gradbeništva.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti elektroinštalaterja?

Elektroinštalater mora imeti dobro razvite ročne spretnosti. Mora biti sposoben komunicirati z različnimi ljudmi in se znati orientirati v prostoru, predvsem pa mora biti zdrav in pripravljen na delo v različnih pogojih.

Kje se lahko zaposli elektroinštalater?

Elektromonter je zaposljiv na različnih področjih, kjer so dela povezana z visokonapetostno električno energijo.

Kakšna so delovna področja elektroinštalaterja?

Elektromonter se lahko zaposli povsod, kjer so dela povezana z visokonapetostno električno energijo, elektroenergetiko in elektroinštalacijami.

Kakšne so razmere za delo?

Področje dela elektroinštalaterja izhaja predvsem iz terenskega dela, ki se opravlja ne glede na razmere. Delovno okolje se tako razlikuje glede na objekt, ki ga elektroinštalater opremlja.

Kakšne so možnosti zaposlovanja elektroinštalaterja?

Možnosti zaposlitve so odvisne od trenutno razpisanih delovnih mest.

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?