Ekonomist za bančništvo in finance - poklic

Ekonomist za bančništvo in finance

Ekonomist za bančništvo in finance se ukvarja s finančnimi odločitvami, saj pozna načine upravljanja različnih finančnih ustanov.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja ekonomist za bančništvo in finance?

Ekonomist za bančništvo in finance se ukvarja s tveganji finančnih ustanov in ve, kako ta tveganja finančne ustanove obvladujejo. Pozna mednarodno in domačo finančno okolje, v katerem finančne ustanove poslujejo. Delovne naloge ekonomista za bančništvo in finance so različne in določene glede na področje dela, kjer se zaposli. Ekonomist za bančništvo in finance lahko dela v banki kot specialist za bilanco banke, vodi likvidnost banke, sklepa posle z Banko Slovenije ter upravlja obrestno tveganje banke in sodeluje pri izdelavi referenčne obrestne mere. Ekonomist za bančništvo in finance, ki se zaposli kot analitik v državni upravi ali v finančnih ustanovah, oceni in analizira različne vrste podatkov. Ekonomist za bančništvo in finance, ki se zaposli kot svetovalec pa opravlja menjalniške, trezorske in blagajniške posle. Ekonomist za bančništvo in finance, ki je zaposlen kot upravljalec kreditnih tveganj ali kreditnega procesa v banki, pregleduje in zbira dokumente s poslovno, finančno, zemljiškoknjižno in drugo vsebino.

Delovni pripomočki:

Pripomočki ekonomista za bančništvo in finance so računalnik z ustrezno programsko opremo, finančni podatki in tečajni listi iz kapitalskih trgov in borz, finančna poročila in tabele. Njegovo delo zajema tudi pisanje finančnih poročil in priprave različnih tabel in analiz.

Kakšni so izdelki in storitve ekonomista za bančništvo in finance?

Izdeluje poročila, finančne analize in ima vpliv na potek dela finančne ustanove in na njeno poslovanje.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic ekonomista za bančništvo in finance?

Za opravljanje tega poklica je primerna oseba, ki je dosledna, sistematična, prilagodljiva, natančna in samoiniciativna. Imeti mora sposobnost sodelovanja v skupini in dobre organizacijske sposobnosti. Za delovno mesto vodenja mora imeti dobre vodstvene veščine, saj je pri opravljanju svojega dela odvisen od sodelovanja s strokovnimi osebami.

Poklic - ekonomist za bančništvo in finance

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu ekonomista za bančništvo in finance?

Zaradi sedečega položaja lahko pride do obrabe hrbtenice, a načeloma fizičnih nevarnosti pri poklicu ni.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic ekonomista za bančništvo in finance?

Za opravljanje poklica se predvideva univerzitetna ali visokošolska strokovna izobrazba; prvostopenjski univerzitetni bolonjski študij, ki traja tri leta. Nato lahko posameznik nadaljuje z magistrskim študijem, ki traja dve leti. Specialistični nivo traja še dodatno eno leto po prvi stopnji ali pa dodatna štiri leta, če nadaljuje direktno na doktorski stopnji. Ekonomsko-poslovna znanja lahko študent v Sloveniji dobi na Ekonomski fakulteti v Ljubljani ter na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru, Fakulteti za menedžment v Kopru ter Fakulteti za organizacijske vede v Kranju. Ima možnost rednega, izrednega študija ali študija na daljavo.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje za opravljanje svojega dela?

Ekonomist ima poslovno znanje ter praktična in poglobljena znanja s področja poslovnih financ ter bančništva, finančnih trgov in analiz, trgovanja z vrednostnimi papirji, davki, upravljanja finančnih ustanov in računovodstva. Pozna temeljna znanja denarne teorije in njene vpetosti v makroekonomijo, znanja s področja mednarodnih in javnih financ ter monetarnih sistemov. Ekonomist zna uporabljati računalniške programe, ima znanje vsaj dveh tujih jezikov (angleščina je še posebej pomembna).

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti ekonomista za bančništvo in finance?

Ekonomist mora imeti ustrezne umske sposobnosti, sam poklic pa ne zahteva posebnih pogojev glede zdravstvenega stanja.

Kje se lahko zaposli ekonomist za bančništvo in finance?

Ekonomist za bančništvo in finance lahko dela v zavarovalnicah, borzah, bankah in drugih finančnih ustanovah, v javni upravi in podjetjih. Ekonomist lahko dela tam, kjer je prisoten kapitalski trg.

Kakšna so delovna področja ekonomista za bančništvo in finance?

Ekonomist za bančništvo in finance lahko dela v zavarovalnicah, borzah, bankah in drugih finančnih ustanovah, v javni upravi in podjetjih. Ekonomist lahko dela tam, kjer je prisoten kapitalski trg.

Kakšne so razmere za delo?

Ekonomist dela v pisarni. Delovni čas ekonomista je odvisen od delovnega urnika ustanove ali podjetja, kjer je zaposlen.

Kakšne so možnosti zaposlovanja ekonomista za bančništvo in finance?

Ekonomist lahko dela v zavarovalnicah, borzah, bankah in drugih finančnih ustanovah, v javni upravi in podjetjih. Ekonomist lahko dela tam, kjer je prisoten kapitalski trg.

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?

Ekonomsko-poslovna znanja lahko študent v Sloveniji dobi na Ekonomski fakulteti v Ljubljani ter na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru, Fakulteti za menedžment v Kopru ter Fakulteti za organizacijske vede v Kranju.