Drevesničar - poklic

Drevesničar

Drevesničar sadi sadno cvetje, ga preceplja in trži sadne sadike, oskrbuje območja sadovnjakov in drevesnic.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja drevesničar?

Delo drevesničarja vključuje sajenje sadnega cvetja, precepljanje in trženje sadnih sadik, oskrbovanje območja sadovnjakov in drevesnic.

Delovni pripomočki:

Dela z zemljo, okrasnimi in drevesnimi sadikami, cepiči in podlagami. Upravlja z računi, obračuni in katalogi sadik. Za izvajanje dela uporablja sadjarska orodja, računalnik, traktor in priključke.

Kakšni so izdelki in storitve drevesničarja?

Storitve drevesničarja zajemajo vzgojo sadik grmičevja in dreves, cvetočih grmovnic, pokrovnih rastlin in trajnic ter žive meje.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic drevesničarja?

Posameznik mora biti samostojen in vztrajen, imeti mora skrben odnos do dela in imeti mora dobre sposobnosti opazovanja.

Poklic - drevesničar

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu drevesničarja?

Delo drevesničarja lahko povzroči poškodbe pri delu s traktorjem, zastrupitve in kronično obolenje hrbtenice.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic drevesničarja?

Pogoj za opravljanje poklica drevesničarja je opravljena srednja kmetijska šola.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje za opravljanje svojega dela?

Od posameznika se predpostavlja, da ima opravljen vozniški izpit B, F in G kategorije in znanja, ki jih pridobi s končano srednjo kmetijsko šolo.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti drevesničarja?

Zaželeno je, da posameznik nima alergije na cvetni prah in na zaščitna sredstva, katera uporabljajo za varovanje grmovnic in okrasnih dreves.

Kje se lahko zaposli drevesničar?

Kakšna so delovna področja drevesničarja?

Zaposli se lahko v vrtnarijah in drevesnicah te pri zasebnikih, ki se ukvarjajo z drevesničarstvom in s prodajo gozdnih ter okrasnih sadik.

Kakšne so razmere za delo?

Posameznikovo delo je fizično in dinamično, poteka v drevesnici.

Kakšne so možnosti zaposlovanja drevesničarja?

Dela lahko opravlja v vrtnariji in v drevesnici ter sodeluje pri oskrbovanju vrtov in parkov.

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?