Dirigent orkestra - poklic

Dirigent orkestra

Dirigent orkestra je vodja, ki z določenimi kretnjami vodi pevski zbor ali orkester. Vodi različne orkestre, zbore in vokalno-glasbene skupine.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja dirigent orkestra?

Dirigent orkestra je vodja, ki z določenimi kretnjami vodi pevski zbor ali orkester. Vodi različne orkestre, zbore in vokalno-glasbene skupine. Dirigent vodi revijske, komorne, simfonične, tamburaške, godalne, pihalne ali jazzovske orkestre. Vodi lahko tudi različne zbore, kot so ženski, moški, mešani, otroški in mladinski pevski zbori. Pri opravljanju svojega dela uporablja dirigentsko paličico, ki se imenuje taktirka, lahko pa dirigira le z rokami. Pri izvajanju glasbenih programov ima pred seboj notni zapis vseh instrumentov in glasov skladbe. Dirigent z gibi nakazuje tempo igranja, poudarja ritem ter agogiko. Dirigent orkestra izbere program, ki ga nato zbor ali orkester izvaja. Izbrani program prouči in določi vrhove skladbe, interpretacijo orkestra ali zbora in nato program ustrezno dirigira.

Delovni pripomočki:

Dirigentov delovni pripomoček je dirigentska paličica oz. taktirka. Lahko pa vodi orkester ali zbor tudi brez taktirke, odvisno od modela in načina dirigiranja (anglosaksonski model dirigiranja je dirigiranje brez paličice). Dirigent za dirigiranje potrebuje tudi partiture (notni zapis večglasnih skladb).

Kakšni so izdelki in storitve dirigenta orkestra?

Izdelek in storitev, ki jo izvede dirigent orkestra ali zbora, je glasbeni program.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic dirigenta orkestra?

Dirigent orkestra ali zbora je glasbeni vodja, zato mora imeti ustrezne vodstvene sposobnosti, katere poudarja s spodbujanjem, avtoritativnostjo in karizmo. Za dirigenta je dobrodošla tudi predanost, vztrajnost in potrpežljivost ter občutek za soljudi.

Poklic - dirigent orkestra

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu dirigenta orkestra?

Delo dirigenta orkestra poteka stoje z obremenitvijo zgornjih okončin, zato obstaja možnost poškodb hrbtenice.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic dirigenta orkestra?

Glasbeniki in vokalisti tekom študija na Akademiji za glasbo spoznajo osnovne tehnike dirigiranja. Za pridobitev poklica pa je potreben specialistični študij po uspešno končanem programu za akademskega glasbenika. Tekom dodiplomskega študija se študentom priporočajo študijske izmenjave, saj le te pomagajo k razvoju dirigentske osebnosti.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje za opravljanje svojega dela?

Dirigent orkestra potrebuje vsestranski in natančen glasbeni študij, pomembno je, da v svoje veščine in spretnosti vloži veliko dela. Osnovno znanje, ki ga bodoči dirigent potrebuje, je igranje kateregakoli harmonskega inštrumenta – na ta način razvije občutek za harmonijo. Za poklic je priporočeno igranje inštrumentov, ki sledijo glasbeni vertikali (kitara, harmonika, klavir). Poleg tega pa je priporočeno poznavanje igranja na enem izmed godal, saj so osnova simfoničnega orkestra.
Dirigent dela z vokali, zato je zaželen študij solo petja in zborovskega vodenja, kjer spozna barve glasov in razvije lastno muzikalnost. Poleg splošne glasbene izobrazbe spozna različne glasbene repertoarje in druge novodobne skladatelje. Dobro mora poznati različne tehnike dirigiranja in se jih naučiti v kratkem času.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti dirigenta orkestra?

Dirigent orkestra mora biti za opravljanje svojega poklica fizično zdrav, saj delo poteka v stoje z obremenitvijo zgornjih okončin. Pri poklicu dirigenta je zelo pomembna njegova osebnost.

Kje se lahko zaposli dirigent orkestra?

Dirigent je vodja različnih orkestrov (šolski, revijski, jazzovski, pihalni, tamburaški, simfonični, godalni in komorni). Dirigent je lahko zborovodja in vodi mladinske, otroške, ženske, moške, mešane, komorne in akademske pevske zbore.

Kakšna so delovna področja dirigenta orkestra?

Dirigent je vodja različnih orkestrov (šolski, revijski, jazzovski, pihalni, tamburaški, simfonični, godalni in komorni). Dirigent je lahko zborovodja in vodi mladinske, otroške, ženske, moške, mešane, komorne in akademske pevske zbore.

Kakšne so razmere za delo?

Dirigent nenehno živi s svojim poklicem. Običajen delovni dan dirigenta obsegajo vaje zbora ali orkestra, ki lahko trajajo od ene do štirih ur. Lahko se zgodi tudi, da z zborom ali orkestrom vadi v dopoldanskem času, nato sledi generalka, zvečer pa dirigira na koncertu. To pomeni celodnevno delo z le nekaj kratkimi premori.

Kakšne so možnosti zaposlovanja dirigenta orkestra?

Dirigent je vodja različnih orkestrov (šolski, revijski, jazzovski, pihalni, tamburaški, simfonični, godalni in komorni). Dirigent je lahko zborovodja in vodi mladinske, otroške, ženske, moške, mešane, komorne in akademske pevske zbore.

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?

Akademija za glasbo

Smeri

Sorodni poklici