Direktor avtošole - poklic

Direktor avtošole

Direktor avtošole vodi avtošolo, skrbi za nemoteno in kakovostno delovanje avtošole in za koordinacijo učiteljev vožnje.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja direktor avtošole?

Glavne delovne zadolžitve direktorja avtošole vključujejo celostno vodenje avtošole, koordinacija učiteljev vožnje, nadzor nad dokumentacijo in evidencami, sodelovanje z javno agencijo za varnost prometa, predstavljanje avtošole pred širšo javnostjo in nadzor nad strokovnostjo kadra ter nadzor nad kakovostjo izvedenih tečajev vožnje.

Delovni pripomočki:

Osrednji delovni pripomočki direktorja avtošole so predvsem računalnik (z ustrezno računalniško opremo, računalniškimi programi, elektronsko pošto ipd.), telefon, pisarniški pripomočki, dokumentacija, evidence, pravilniki ipd.

Kakšni so izdelki in storitve?

Direktor avtošole skrbi za nemoteno in kakovostno delovanje avtošole.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic direktorja avtošole?

Posameznik, ki opravlja poklic direktorja avtošole, mora biti organiziran, odgovoren, prilagodljiv in strokoven. Biti mora zmožen sprejemati vodstvene odločitve ter voditi podrejene. Ker dela v večjih skupinah ljudi, mora imeti tudi dobre komunikacijske sposobnosti.

Poklic - direktor avtošole

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu?

Potencialno nevarnost predstavlja predvsem udeležba v prometu. Če spremlja kandidate pri usposabljanju za voznika, je lahko namreč izpostavljen morebitnim prometnim nesrečam.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic direktorja avtošole?

Za opravljanje poklica mora imeti direktor avtošole veljavno dovoljenje za strokovno vodjo avtošole in vsaj visokošolsko izobrazbo. Prav tako mora imeti vsaj tri leta delovnih izkušenj kot učitelj vožnje in veljavno vozniško dovoljenje vsaj B kategorije.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje direktor avtošole za opravljanje svojega dela?

Direktor avtošole mora imeti veljavno strokovno dovoljenje za vodenje avtošole, imeti mora ustrezno stopnjo izobrazbe ter predhodne izkušnje kot učitelj vožnje. Izkazati mora tudi dobre vodstvene, komunikacijske in organizacijske sposobnosti.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti?

Vodenje avtošole je odgovorna naloga. Delo je lahko povezano s stresnimi situacijami, zato se za opravljanje poklica predvidevajo dobre psihofizične sposobnosti.

Kje se lahko zaposli direktor avtošole?

Direktor avtošole se lahko zaposli kot strokovni vodja šole vožnje.

Kakšna so delovna področja?

Dela na področju prometa, organizacije in vodenja.

Kakšne so razmere za delo?

Večino dela poteka v pisarni, občasno spremlja tudi kandidate za voznike na terenu. Delovnik je raznolik in velikokrat povezan z urami vožnje. Delo lahk poteka tudi ob večerih ali ob vikendih.

Kakšne so možnosti zaposlovanja?

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?

Smeri

Trenutno tukaj ni mogoče prikazati nobenih podatkov.

Sorodni poklici