Delavec za preprosta rudarska dela - poklic

Delavec za preprosta rudarska dela

Delavec za preprosta rudarska dela sodeluje pri izdelavi podzemnih prostorov, nakladanju premoga in ostalih surovin, transportu materiala in ostalih rezervnih delov.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja delavec za preprosta rudarska dela?

Delavec izvaja enostavnejša rudarska dela, pregleduje transportne naprave, poroča o napakah, naklada premog in druge surovine, čisti površine in pomaga pri vzdrževanju prostora in deponije.

Sodeluje tudi pri pridobivanju mineralnih surovin, kot je izkop raznolikih vrst premoga, drugih kamnin in rudnin, barvnih kovin ter pri izdelavi podzemnih rudarskih objektov.

Delovni pripomočki:

Pripomočki, ki jih med delom uporablja, so ročno rudarsko orodje, naprave za odvijanje matic, ročni dvižni voziček, dvižni stroj, transporterji in vozne enote. Dela v skladu s predpisi, ki so usklajeni z rudarsko zakonodajo in z internimi navodili za varno delo.

Kakšni so izdelki in storitve delavca za preprosta rudarska dela?

Zaposleni opravlja dela kot so: pobiranje premoga in drugih rudnin, zlaganje, nakladanje in razkladanje različnih materialov ter vzdrževanje čistoče prostora.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic delavca za preprosta rudarska dela?

Za opravljanje rudarskega dela mora biti posameznik samostojen, discipliniran in odgovoren. Konvencija Mednarodne organizacije za delo zaradi narave dela ženskam odsvetuje delo v rudnikih.

Poklic - delavec za preprosta rudarska dela

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu delavca za preprosta rudarska dela?

Zaradi narave dela je delavec za preprosta rudarska dela med delom nenehno izpostavljen nevarnostim. Zaradi nevarnosti, kot so podiranje stropov, plazovi, vdiranje vode in strupenih plinov in eksplozije, mora ves čas uporabljati zaščitno obleko in zaščitna sredstva. Delo zahteva fizični in psihični napor, pogosto pride do poškodbe glave, rok in nog. Zaradi veliki izpostavljenosti nevarnostim, se pogosto preverja znanje načrta reševanja in znanje varstva pri delu.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic delavca za preprosta rudarska dela?

Končana osnovna šola in zaključeno usposabljanje za rudarskega delavca sta pogoj za opravljanje poklica.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje za opravljanje svojega dela?

Posameznik se na usposabljanju seznani z osnovami odkopavanja in odkopnih metod na površini in v jami, z uporabo ročnih in mehanskih orodij, spozna osnovne pojme rudarstva in opise jamskih prostorov.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti delavca za preprosta rudarska dela?

Zaradi zahtevnih razmer na delu posameznikom pred izobraževanjem in tudi kasneje med opravljanjem dela redno pregledujejo psihofizične sposobnosti na posebnih zdravniških pregledih.

Kje se lahko zaposli delavec za preprosta rudarska dela?

Kakšna so delovna področja delavca za preprosta rudarska dela?

Delovna področja delavca so preprostejša rudarska dela, opravlja manj zahtevna dela pri bogatenju mineralnih surovin, transportu materiala in rezervnih delov ter pri izdelavi podzemnih prostorov.

Kakšne so razmere za delo?

Razmere za delo so neugodne, saj delavci delajo v slabo osvetljenih prostorih, pri nizkih in pri povišanih temperaturah, izpostavljeni so nadpovprečni vlažnosti, ropotu in zaprašenosti. Dela poteka v stoječem položaju na neravnih površinah in zahteva hude fizične napore.

Kakšne so možnosti zaposlovanja delavca za preprosta rudarska dela?

Zaposlitev delavca je možna v kamnolomih in v rudnikih.

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?

Smeri

Trenutno tukaj ni mogoče prikazati nobenih podatkov.

Sorodni poklici