Delavec za preprosta kmetijska dela - poklic

Delavec za preprosta kmetijska dela

Delavec za preprosta kmetijska dela se ukvarja z različnimi kmetijskimi delovnimi področji: vrtnarstvo, reja živali, poljedelstvo ipd.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja delavec za preprosta kmetijska dela?

Delavec za preprosta kmetijska dela se ukvarja z različnimi področji kmetijstva. Po ustreznih navodilih opravi pregled traktorja, očisti in skladišči orodja, naprave in stroje. Njegovo delo obsega tudi oskrbo živali in pripravo živalskih proizvodov za predelavo in prodajo. Vzdržuje in čisti opremo, hlev in druge prostore. Delavec vzdržuje in sodeluje pri pripravi pašnika, spremlja žival na paši in je zmožen prepoznavati različne vzorce obnašanja živali. Oskrbuje živali, krave pripravi na ročno ali strojno molžo, pobira jajca in živali pripravi za transport. Pripravi tudi mehanizacijo in orodja za sajenje, setev in presajanje. Popravlja orodja in druge pripomočke, pripravlja čebelarsko opremo, toči med ter ga skladišči.

Delovni pripomočki:

Delavec za preprosta kmetijska dela uporablja orodja, traktor, orodja za spravilo lesa, čebelarske pripomočke in naprave, potrebne za rejo živali ter semenski material.

Kakšni so izdelki in storitve delavca za preprosta kmetijska dela?

Pridelek je odvisen od področja kmetijskega gospodarstva. To je lahko sveža zelenjava, mleko, hrana za ljudi itd. Pridelek gre lahko naprej v predelavo ali pa se uporablja za krmo živali.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic delavca za preprosta kmetijska dela?

Potrebna je velika mera samostojnosti, hkrati pa zmožnost dela v skupini. Delavec mora svoje delo opraviti odgovorno, temeljito in učinkovito. Prav tako mora biti prilagodljiv in imeti pozitiven odnos do narave in okolja. Zagotavljati mora varnost pri delu in upoštevati predpise o zdravju na delovnem mestu ter varovanju okolja.

Poklic - delavec za preprosta kmetijska dela

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu delavca za preprosta kmetijska dela?

Zaradi dela s traktorjem in motorno žago, zaradi dvigovanja lažjih in težjih bremen je delavec izpostavljen potencialnim poškodbam in nezgodam. Pomembno je, da ima delavec teoretično in praktično znanje iz varstva pri delu. Prav tako je pomembna zaščitna obleka. Pri delu v čebelnjaku obstaja nevarnost čebeljih pikov, zato delo ni primerno za osebe z alergijskimi reakcijami na čebelji pik.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic delavca za preprosta kmetijska dela?

Za opravljanje poklica je pogoj vsaj nižja poklicna izobrazba.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje za opravljanje svojega dela?

Posameznik mora poznati osnove popravljanja kmetijske mehanizacije, osnove o reji živali, poznati mora tehnologijo gojenja, spravljanja in oskrbovanja rastlin, poznati mora poljščine, krmne rastline, najpogostejše vrste sadja in gozdnih rastlin. Priporočljiv je uspešno opravljen izpit iz varnosti pri delu s traktorjem in priključki ter traktorski izpit. Če se usmeri v delo na gozdnih površinah, je potrebno imeti izpit za delo z motorno žago.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti delavca za preprosta kmetijska dela?

Za delo je potrebno imeti dobro telesno kondicijo in fizične sposobnosti.

Kje se lahko zaposli delavec za preprosta kmetijska dela?

Delavec za preprosta kmetijska dela se lahko zaposli na kmetijskih posestvih in kmetijah.

Kakšna so delovna področja delavca za preprosta kmetijska dela?

Delavec za preprosta kmetijska dela izvaja postopke za pridelavo, obdelavo, skladiščenje in pakiranje rastlin. Izvaja popravila, skrbi za rejo živali, nadzoruje urejenost gozda in skrbi za čebele. Delo poteka na prostem in je povezano z živalmi in rastlinami. Za delo uporablja traktor in traktorske priključke.

Kakšne so razmere za delo?

Delavec dela na polju, na prostem, v sadovnjakih in gozdovih ter v skladišču, hlevu in seniku. Izpostavljenost vremenskim razmeram in delovna obremenitev sta odvisni od področja kmetijskega dela. Pri živinorejskih obratih delo poteka izmensko.

Kakšne so možnosti zaposlovanja delavca za preprosta kmetijska dela?

Delavec za preprosta kmetijska dela se lahko zaposli na kmetijskih posestvih in kmetijah.

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?