Delavec za preprosta dela v proizvodnji hrane, pijač, krmil in tobačnih izdelkov - poklic

Delavec za preprosta dela v proizvodnji hrane, pijač, krmil in tobačnih izdelkov

Delavec za preprosta dela v proizvodnji hrane, pijač, krmil in tobačnih izdelkov opravlja različna dela. Mednje spada priprava in predelava hrane, alkoholnih ter brezalkoholnih pijač.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja delavec za preprosta dela v proizvodnji hrane, pijač, krmil in tobačnih izdelkov?

Delavec za preprosta dela v proizvodnji hrane, pijač, krmil in tobačnih izdelkov opravlja delovne operacije v proizvodnji. Pripravlja in skrbi za delovne prostore, pripomočke in sredstva. Skrbi za red in čistočo delovnega mesta, pomaga pri toplotni in mehanski obdelavi živil. Živila tudi pakira in jih ustrezno skladišči.

Delovni pripomočki:

Delavec dela z različnimi napravami. Delo poteka s pomočjo merilnih naprav, ročnih orodij, naprav za mehansko in toplotno obdelavo živil, zamrzovalnih in hladilnih naprav itd. Pri delu uporablja različna sredstva, katerih namen je predvsem vzdrževanje ustreznih higienskih standardov.

Kakšni so izdelki in storitve delavca za preprosta dela v proizvodnji hrane, pijač, krmil in tobačnih izdelkov?

Storitve, ki jih nudi, so predvsem različni postopki, ki so potrebni za izdelavo in predelavo hrane in pijače (prevzem osnovnih surovin in reprodukcijskih materialov, toplotna in mehanska obdelava živil, skladiščenje, transport, priprava živil za prodajo).

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic delavca za preprosta dela v proizvodnji hrane, pijač, krmil in tobačnih izdelkov?

Ker poteka delo v živilski industriji, je pomembna osebna higiena in skrb za higieno delovnih prostorov in uporabljenih sredstev.

Poklic - delavec za preprosta dela v proizvodnji hrane, pijač, krmil in tobačnih izdelkov

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu delavca za preprosta dela v proizvodnji hrane, pijač, krmil in tobačnih izdelkov?

Delo poteka v proizvodnem obratu, kjer je delavec izpostavljen temperaturnim spremembam zaradi klimatskih naprav, kar lahko vodi v prehladna in revmatična obolenja, obolenja sklepov in kosti. Obstaja tudi nevarnost padcev in zdrsov ter mehanskih poškodb. Pri uporabi strojev mora zaščititi ušesa s čepki. Pomembno je upoštevanje ustreznih predpisov za varnost pri delu, da ne pride do nepotrebnih poškodb.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic delavca za preprosta dela v proizvodnji hrane, pijač, krmil in tobačnih izdelkov?

Za poklic delavca v proizvodnji hrane in pijač je potrebna uspešno dokončana poklicna izobrazba živilske smeri.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje za opravljanje svojega dela?

Zahteva se uspešno končana srednja poklicna izobrazba živilske smeri, poznavanje dela pri pripravi pijač in živil, poznavanje postopkov za pakiranje, predelavo, pakiranje in skladiščenje živil.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti delavca za preprosta dela v proizvodnji hrane, pijač, krmil in tobačnih izdelkov?

Sposobnosti, ki so potrebne za opravljanje poklica, so normalna telesna razvitost, čustvena in psihična stabilnost ter telesna spretnost. Zaželeno je razlikovanje barv, vonja, okusa in razlikovanje vizualnih predmetov.

Kje se lahko zaposli delavec za preprosta dela v proizvodnji hrane, pijač, krmil in tobačnih izdelkov?

Kakšna so delovna področja delavca za preprosta dela v proizvodnji hrane, pijač, krmil in tobačnih izdelkov?

Delo obsega različne zadolžitve znotraj živilske industrije – priprava in predelava hrane, sadja, zelenjave, morskih sadežev, alkoholnih in brezalkoholnih pijač itd.

Kakšne so razmere za delo?

Delo večinoma poteka v zaprtih, mokrih in vlažnih prostorih. V proizvodnih prostorih, kjer se nahajajo stroji, je delavec izpostavljen umetni svetlobi, hrupu in tresljajem. Izpostavljen je tudi različnim kemikalijam in drugim organskim snovem. Delo se opravlja stoje in v prisilnem položaju, zato je fizično zahtevno. Delo poteka v različnih izmenah, ob sobotah, nedeljah in tudi praznikih.

Kakšne so možnosti zaposlovanja delavca za preprosta dela v proizvodnji hrane, pijač, krmil in tobačnih izdelkov?

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?