Čistilec fasad - poklic

Čistilec fasad

Čistilec fasad čisti zunanje površine stavbnih in drugih objektov, kot so stolpnice, bloki, hoteli, kontrolni in razgledni stolpi itd.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja čistilec fasad?

Čistilec fasad odstranjuje umazanijo, neguje ter vzdržuje zunanje površine fasad različnih stavb. Čisti tudi mostove. Čiščenje je odvisno od materiala objekta; stavbe so lahko steklene, aluminijaste, betonske, keramične ali lesene.

Z delom večinoma začne zgodaj zjutraj, še posebej, če čisti steklene površine, saj se tako izogne velikim temperaturnim naporom. Potek in zahtevnost čiščenja je povezana s stanjem fasade. Delo je odvisno tudi od vremenskih razmer. Čistilec tako ne more delati, če dežuje, sneži, je vetrovno ali pa močno sije sonce.

Pred začetkom dela čistilec preuči stavbo in njeno fasado. Sestavi ekipo in pripravi delovni načrt z varnostnimi napotki. Stavbo izmeri, naroči delovne odre in se odloči, kje bodo nameščene varovalne vrvi. Čistilec se iz vrha stavbe spusti s pomočjo vrvi, ki so varnostno pritrjena. Pri delu uporabljajo jamarske in alpinistične pripomočke. Če čisti fasade visokih stavb, se na njihovo površino prisesa s pomočjo vakuumskim seskalk. Čistilec s fasad odstranjuje vodni kamen, smog, cvetni prah, umazanijo in jih s premazi zaščiti pred vremenskimi vplivi.

Delovni pripomočki:

Pri delu uporablja varovalno opremo, ki je v skladu z zakonodajo o delu na višini. Oblečen je v delovno obleko, nosi čelado, delovne čevlje, nedrseče rokavice in varovalni pas.

Do fasade dostopa s pomočjo postavljenih gradbenih odrov, lestev ali plezalnih vrvi, ki so pritrjene na vrh stavbe. Delovna vrv, na katero je pogosto nameščen sedež, nudi zaščito s samozapornim sistemom, ki čistilca zaščiti, če izgubi nadzor. Za čiščenje uporablja kemična čistila, ki si jih pritrdi na varovalni pas. Uporablja tudi krpe, gobice ter čistilne stroje.

Kakšni so izdelki in storitve čistilca fasad?

Storitev čistilca fasad je čiščenje zunanje površine različnih objektov.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic čistilca fasad?

Posameznik mora biti pripravljen na delo na prostem. Nima težav z višino ali vrtoglavico. Zaželene so plezalne izkušnje. Za opravljanje poklica je potrebna velika mera odgovornosti in previdnosti. Čistilec mora biti sposoben slediti navodilom, skrbeti za varnost in higieno. Zaželena je dobra fizična kondicija, natančnost in sposobnost ohranjanja koncentracije.

Poklic - čistilec fasad

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu čistilca fasad?

Pri delu mora upoštevati varnostne zahteve, saj dela na višini. Da se zaščiti pred potencialnimi padci ali poškodbami, mora znati rokovati z varnostno opremo. Opremo mora večkrat pregledati in poskrbeti, da je v dobrem stanju in pravilno nameščena. Ker za čiščenje uporablja kemična čistila, se mora pred možnimi alergičnimi reakcijami zaščititi z ustrezno delovno obleko.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic čistilca fasad?

Za opravljanje poklica ni potrebna strokovna izobrazba. Posameznik mora opraviti zdravniški izpit ter izpit iz varnosti pri delu na višini.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje za opravljanje svojega dela?

Zaželeno je znanje iz plezanja in alpinizma. Čistilec pri delu uporablja strojne naprave, zato mora imeti osnovno tehnično znanje. Znati mora delati s čistili in slediti higienskim standardom. Sposoben mora biti delati v večjih skupinah.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti čistilca fasad?

Čistilec fasad mora imeti dobre psihofizične sposobnosti, saj je njegovo delo psihično in telesno zelo naporno. Svoje telo mora ohranjati v dobri kondiciji. Ne sme imeti strahu pred višino ali vrtoglavic. Pogosto so čistilci fasad zato plezalci ali alpinisti.

Kje se lahko zaposli čistilec fasad?

Zaposlen je lahko pri čistilnem servisu, ki se specializira za čiščenje fasad ali pa dela kot samozaposlen.

Kakšna so delovna področja čistilca fasad?

Delovno področje zajema čiščenje zunanjih površin stavbnih in drugih objektov. Vrsta stavbe, ki jo čisti, narekuje način dela in pripomočke, ki pri tem uporablja. Lahko gre za čiščenje bivanjskih objektov, poslovnih poslopij, stolpnic, mostov, znamenitosti, kontrolnih stolpov itd. Pri čiščenju mora upoštevati značilnosti objekta in temu prilagoditi delovni proces ter varnostni načrt.

Kakšne so razmere za delo?

Delo poteka na višini in na prostem. Delovni čas čistilca fasad je odvisen od letnega časa in vremenskih razmer. Večinoma z delom prične zgodaj zjutraj, saj je zaželeno, da je čiščenje čimprej končano in da čim manj zmoti delovanje stavbe.

Kakšne so možnosti zaposlovanja čistilca fasad?

Storitve čistilca fasad so zaželjene predvsem tam, kjer je pomemben zunanji videz stavb. Je pa zaradi razvoja tehnologije poklic čistilca fasad vedno bolj ogrožen, saj ponekod za čiščenje fasad že uporabljajo robotne plezalce.

Smeri

Trenutno tukaj ni mogoče prikazati nobenih podatkov.

Sorodni poklici