Cevar - poklic

Cevar

Cevar pripravlja cevi in cevne priključke, jih obdeluje, sestavlja, spaja in montira ter ustrezno zaščiti pred korozijo.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja cevar?

Delo cevarja je načrtovanje postavitve cevovoda, priprava in obdelava cevi z rezanjem, brušenjem in vrtanjem ter končnim sestavljanjem in spajanjem ustreznih cevi. Te dejavnosti izvaja skladno s tehnično dokumentacijo.

Delovni pripomočki:

Temeljno delo cevarja je priprava skrbno preučenega načrta in določenega vrstnega reda delovnega procesa. Cevar pri delu uporablja pripomočke kot so: cevi, cevni priključki, stroji, orodja za merjenje, rezanje, brušenje, vrtanje, zarisovanje in varjenje.

Kakšni so izdelki in storitve cevarja?

Storitve cevarja so prenovljeni ali novi cevovodni sistemi, ki nudijo oskrbo potrošnikom.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic cevarja?

Posameznik mora biti po zaključenem izobraževanju pripravljen na pridobivanje novega znanja in izkušenj zaradi novosti v stroki in izvedbe zahtevnejših delovnih nalog.

Poklic - cevar

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu cevarja?

Opravljanje poklica cevarja lahko prinaša nevarnosti pri uporabi orodja za vrtanje, brušenje, rezanje in varjenje, vendar se nevarnostim lahko izogne z upoštevanjem navodil varstva pri delu. Posameznik pri delu uporablja zaščitno delovno oblačilo, zaščitne rokavice in čevlje, zaščito za oči ter čelado.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic cevarja?

Posameznik se za poklic cevarja izobražuje v organizaciji podjetja Hidromont in Šolskega centra Maribor. Izobraževanje obsega 180 ur, kandidat mora opraviti 60 ur teoretičnega in 120 ur praktičnega izobraževanja.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje za opravljanje svojega dela?

Cevar mora za opravljanje svojega dela poznati postopke izračuna osnovnih elementov cevovoda, njegove obdelave, sestave in montaže cevnih vodov ter varstva pri delu. Posameznik mora poznati tudi raznovrstne meritvene postopke, zarisovanja, vrtanja, brušenja in varjenja.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti cevarja?

Pomembne so fizične in psihične sposobnosti, zmožnost dela v skupini, natančnost in prostorska predstavljivost.

Kje se lahko zaposli cevar?

Kakšna so delovna področja cevarja?

Delovna področja cevarja zajemajo pripravo cevi in cevnih priključkov, obdelavo cevi, spajanje, montaža in ustrezna zaščita cevi.

Kakšne so razmere za delo?

Cevar opravlja delo na različnih terenih, ti so lahko zaprti ali odprti prostori, dela lahko pod zemljo ali na površini, v delavnicah, stavbah, ladjedelnicah, elektrarnah ali v petrokemiji.

Kakšne so možnosti zaposlovanja cevarja?

Poklic cevarja je zelo iskan poklic, posamezniki, ki so zaključili izobraževanje v letu 2013, so dobili zaposlitev v manj kot enem mesecu. Prihodek je odvisen od podjetja, v katerem posameznik dela, vendar so delavci z izkušnjami in dobrimi priporočili dobro plačani.

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?