Cenilec - poklic

Cenilec

Cenilec pregleduje in ocenjuje predmete, sestavlja inventarje in kataloge. Njegove naloge so organiziranje, oglaševanje in vodenje dražbe.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja cenilec?

Delo cenilca bazira na dražbah. Njegove zadolžitve so ocenjevanje izdelkov, namenjenih za prodajo na dražbah, priprava kataloga z izdelki, poskrbeti mora tudi za zavarovanje in varen prevoz izdelkov.

Delo cenilca zajema ocenjevanje predmetov, nakita, umetnosti, strojev, pohištva ali živali.

Delovni pripomočki:

Med delom cenilec ponavadi uporablja kladivce in zvonec, vendar v uporabo vse bolj prihajajo tudi sodobnejši pripomočki (prenosni računalniki in mobilni telefoni).

Kakšni so izdelki in storitve cenilca?

Storitev cenilca je organiziranje dražbe in ocenjevanje predmetov, namenjenih za prodajo na dražbi. Dandanes je opazno naraščanje spletnih dražb.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic cenilca?

Posameznik mora biti samozavestna in podjetna oseba, ki se spozna na številke in ima dobre pogajalske sposobnosti.

Poklic - cenilec

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu cenilca?

Delo cenilca ne predstavlja večjih nevarnosti.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic cenilca?

Prednost ima formalna izobrazba, v praksi pa imajo prednost cenilci z visoko ali univerzitetno izobrazbo.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje za opravljanje svojega dela?

Cenilec mora biti samozavestna, zaupanja vredna in komunikativna oseba, pri svojem delu ne sme bit vsiljiv. Pomembno je, da dobro pozna področje, na katerem deluje.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti cenilca?

Cenilec mora biti potrpežljiv, vztrajen in vzdržljiv ter pripravljen na dolg delovnik.

Kje se lahko zaposli cenilec?

Kakšna so delovna področja cenilca?

Ocenjuje lahko vse izdelke, ki imajo menjalno vrednost in se lahko tržno ovrednotijo. Metode dela cenilca niso predpisane, vpeljani pa so standardi za namen strokovnega poenotenja delovanja.

Kakšne so razmere za delo?

Med delom mora biti natančen in pozoren, zagotoviti mora ustrezno rokovanje s predmeti in zagotoviti njihovo varnost.

Kakšne so možnosti zaposlovanja?

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?