Carinski deklarant - poklic

Carinski deklarant

Carinski deklarant je javni uslužbenec, ki skrbi za pregledovanje blaga in pomaga pri opravljanju inšpekcijskega nadzora nad blagom.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja carinski deklarant?

Delo carinskega deklaranta je neposredno vezano na zakon. Zaposli se lahko na mejnih prehodih, pomorskih, celinskih ali železniških prehodih. Zadolžen je za pripravo dokumentacije za blago, ki prehaja državno mejo. Poleg tega pa sestavlja tudi potrebno dokumentacijo za oprostitev carin in drugih dajatev.

Delovni pripomočki:

Carinik na svojem delovnem mestu uporablja računalnik, transportno dokumentacijo, fakture in službeno uniformo, po kateri ga tudi zlahka prepoznamo.

Kakšni so izdelki in storitve carinskega deklaranta?

Carinski deklarant pripravi transportno dokumentacijo, ki je potrebna za prehod blaga preko državne meje.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic carinskega deklaranta?

Carinski deklarant mora biti potrpežljiv, pozoren na podrobnosti, biti mora vesten, odgovoren in strokoven. Biti mora tudi pošten in nepodkupljiv.

Poklic - carinski deklarant

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu carinskega deklaranta?

Nevarnosti, s katerimi bi se carinik lahko med pregledovanjem blaga srečal, so npr. stiki s prepovedanimi snovmi, pri rokovanju z njimi mora zato uporabiti zaščitno opremo.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic carinskega deklaranta?

Izobrazba, ki se za opravljanje poklica carinika zahteva, je končana srednja šola in zaključeno praktično usposabljanje ter končan pisni in ustni strokovni izpit.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje za opravljanje svojega dela?

Biti mora strokovno podkovan, natančen, umirjen in sposoben jasnega ter logičnega razmišljanja. Te spretnosti mu pomagajo pri odkrivanju morebitnih nepravilnosti. Dobro mora poznati zakon o carinskih službah in carinsko-upravni postopek. Obvladati mora delo z računalnikom, uporabniške programe in vsaj pasivno obvladati en tuj jezik.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti carinskega deklaranta?

Carinik mora imeti dober vid in sluh ter dobro fizično kondicijo, saj delo poteka pretežno na prostem in v vseh vremenskih razmerah.

Kje se lahko zaposli carinski deklarant?

Zaposli se lahko na mejnih prehodih.

Kakšna so delovna področja carinskega deklaranta?

Področje dela carinskega deklaranta obsega operativno delo v špediciji.

Kakšne so razmere za delo?

Delo carinskega deklaranta poteka v notranjosti in na prostem, zato so razmere lahko, glede na spreminjajoče se vreme, neprijetne za delo. Urnik se razlikuje glede na izpostavljenost in obljudenost carine.

Kakšne so možnosti zaposlovanja carinskega deklaranta?

Zaradi pridružitve k EU in vzpostavitve schengenske meje gre za poklic, ki je v zatonu.

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?

Smeri

Trenutno tukaj ni mogoče prikazati nobenih podatkov.

Sorodni poklici