Bolničar v veterinarstvu - poklic

Bolničar v veterinarstvu

Bolničar v veterinarstvu nudi prvo pomoč pri zdravljenju živali (tako pri ambulantnem kot pri kirurškem).

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja bolničar v veterinarstvu?

Bolničar v veterinarstvu opravlja vrsto nalog, ki bi jih posameznik sprva pripisal zgolj veterinarju. Je tisti, ki živali čipira, jih cepi proti raznim boleznim in zajedavcem, aplicira zdravila in vodi veterinarjevo evidenco. Hkrati je zadolžen za sterilnost ambulante in delovnih prostorov, sodeluje pri dezinfekciji in je poznavalec predpisov s področja dejavnosti deratizacije. Opravlja posamezne postopke hematološko-biokemijskih preiskav krvi, laboratorijskih preiskav urina in iztrebkov živali. Pozna pravilne načine odvzema vzorcev in brisov in postopke dela v mikrobiološkem laboratoriju. Izvaja predpise s področja varstva pri delu v mikrobiološkem in fizikalno kemijskem laboratoriju. Pred posegi za žival poskrbi tako, da jo pripravi na operacijo in ji po operaciji nudi nego, jo hrani, sprehaja itd.

Delovni pripomočki:

Delovni pripomočki bolničarja v veterini so naprave, ki so povezane z analizo vzorcev in prepoznavanjem različnih težav živali, računalnik s potrebno programsko opremo in laboratorijski pripomočki.

Kakšni so izdelki in storitve bolničarja v veterinarstvu?

Dejavnosti bolničarja v veterini so namenjene kvalitetnejšemu in učinkovitejšemu delu veterinarja.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic bolničarja v veterinarstvu?

Najustreznejši tip človeka, ki ustreza opravljanju poklica bolničarja v veterini, je človek, ki ima rad živali, ki je nežen, strpen in hkrati odločen. Biti mora dobro podkovan v svoji stroki in se mora biti pripravljen dodatno izobraževati o novostih s področja. Gojiti mora ljubezen do ljudi, predvsem pa do živali.

Bolničar v veterinarstvu

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu bolničarja v veterinarstvu?

Delo bolničarja v veterini je dinamično in zahteva celega človeka. Zaradi dolgotrajne uporabe računalnika je delo prav tako fizično naporno. Pri delu na terenu lahko utrpi tudi kakšno poškodbo, kot je npr. ugriz živali.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic bolničarja v veterinarstvu?

Izobrazba, ki se predvideva za dotično delo, je srednješolska izobrazba smeri veterinarski tehnik.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje za opravljanje svojega dela?

Pri delu mora bolničar v veterini dobro poznati stroko, v kateri dela. Podrobno mora poznati anatomijo živali, bolezni, oskrbo in znati mora poskrbeti za primerno prehrano. Biti mora socialen, potrpežljiv, odgovoren. Izkazati mora poznavanje apliciranja zdravil, priprave na operacijo, dezinfekcijo in k živalim varno pristopiti.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti bolničarja v veterinarstvu?

Bolničar mora biti pozoren, umirjen in potrpežljiv. Hkrati pa mora biti empatičen, da začuti in zazna, ko je z živaljo nekaj narobe.

Kje se lahko zaposli bolničar v veterinarstvu?

Bolničar v veterini se lahko zaposli v katerikoli izmed veterinarskih ustanov.

Kakšna so delovna področja bolničarja v veterinarstvu?

Delovna področja so bolnice, postaje, zavetišča, pa tudi državne ustanove, kjer imajo službene živali.

Kakšne so razmere za delo?

Razmere za delo so izredno razgibane in raznolike. Delo poteka v notranjem prostoru in tudi na terenu. Delovni čas je načeloma osemurni, včasih potekajo tudi dežurstva.

Kakšne so možnosti zaposlovanja bolničarja v veterinarstvu?

Možnosti zaposlovanja je kar nekaj, zaposli se lahko praktično povsod, kjer so v delovnem procesu prisotne tudi živali.

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?