Blagajnik na pošti - poklic

Blagajnik na pošti

Blagajnik na pošti opravlja zelo raznoliko delo. Ukvarja se s sprejemom in izročitvijo pošiljk, lahko pa deluje tudi na drugih okencih, ki jih poznamo kot univerzalna okenca. Tam lahko opravlja blagajniška in tudi pisemska dela.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja blagajnik na pošti?

Blagajnik na pošti je ključni člen jutranje rutine vsake pošte. Z delom začne dve uri pred odprtjem, ko pripravi okence in prešteje denar za pismonoše, ki ga nosijo v dostavo. Na samem okencu pa se ukvarja s transakcijami, plačili položnic, nakazili sredstev s hranilnih knjižic in osebnimi računi strank. Izplačuje srečke in loterijo ter prevzema vplačila športnih stav. Blagajnik na pošti opravlja vrsto različnih nalog in področij, ki vključujejo: dobro poznavanje sveta financ, varčevanje in krediti, prodaja delnic in vrednostnih papirjev. Ko se pismonoša vrne z dostave, blagajnik naredi izračune denarja. Pomembno je, da sodeluje s sodelavci na drugih okencih in da izvaja vse naloge, ki mu jih dodeli upravnik pošte.

Delovni pripomočki:

Primarno uporablja računalnik, blagajno, POS terminal ter napravo za štetje denarja.

Kakšni so izdelki in storitve blagajnika na pošti?

Blagajnik na pošti opravlja vse storitve na okencu, storitve pa se navezujejo tudi na pisemsko, menjalniško in prevzemno okno.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic blagajnika na pošti?

Posameznik, ki ustreza temu poklicu, je marljiv, vesten, dobro organiziran, pošten in natančen. Imeti mora smisel za delo z ljudmi in se stalno izobraževati.

poklic Blagajnik na pošti

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu blagajnika na pošti?

Delo poteka pretežno v sedečem položaju za računalnikom, kar lahko posledično vodi do okvare vida in/ali hrbtenice.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic blagajnika na pošti?

Navadno je blagajnik na pošti posameznik, ki je zaključil srednješolsko izobraževanje srednje ekonomske smeri. Najprimernejša izobraževalna institucija, ki ponuja ustrezno znamenje za opravljanje tega poklica, je Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije v Ljubljani. Tam se seznani z delovanjem pošte, pridobi ustrezna znanja iz ekonomije in financ ter se nauči vseh potrebnih tehnoloških postopkov, ki so potrebni za kvalitetno opravljanje tega poklica.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje za opravljanje svojega dela?

Ekonomija, znanja o delovanju pošte, računalniška pismenost in poznavanje programov, s pomočjo katerih poteka delo na pošti, so ključni parametri za uspešno iskanje zaposlitve.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti blagajnika na pošti?

Blagajnik na pošti mora biti prilagodljiv in vešč dobre komunikacije z različnimi ljudmi. Biti mora strpen in znati mora delovati v stresnih okoljih, ko je na pošti največ strank.

Kje se lahko zaposli blagajnik na pošti?

Zaposli se lahko na katerikoli izmed poštnih enot v Sloveniji ali pa na katerikoli drugi blagajni.

Kakšna so delovna področja blagajnika na pošti?

Blagajnik opravlja svoje delo na okencu na pošti. Svoje delo pa lahko opravlja tudi drugje, kjer je narava dela podobna.

Kakšne so razmere za delo?

Delo večinoma poteka v sedečem položaju in v zaprtem prostoru. Je izmensko, navadno pa poteka tudi v dveh sobotah v mesecu.

Kakšne so možnosti zaposlovanja blagajnika na pošti?

Zaposli se lahko na poštnih enotah in izpostavah in načeloma je prostih delovnih mest za ta poklic dovolj.

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?