Baletni plesalec poklic

Baletni plesalec

Baletni plesalec nastopa v plesnih baletnih predstavah.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja baletni plesalec?

Baletni plesalec lahko kot zborist, solist ali pa zborist s solo obveznostmi pleše v baletnem ali drugem plesnem zboru. Soliste delimo na prvake, prve soliste in soliste. Pleše po koreografiji, ki jo ustvari koreograf. Vaja, složnost, usklajenost in kompatibilnost plesalcev je ključna. S pomočjo baletnega pedagoga izvajajo vaje, kjer plesalci vadijo koreografijo, oblikujejo končne korake in kombinacije. Naloga solistov je najtežja. Ti so najbolj izpostavljeni in zato vsem na očeh, zato napake tam niso dovoljene. Hkrati se od njih pričakuje najvišja raven umetniškega izražanja in dramaturško interpretiranje plesa.

Delovni pripomočki:

Delovni pripomočki se pri baletnem plesalcu razlikujejo glede na tip predstave na katero se pripravlja. Pri tem uporablja kostume, rekvizite ipd.

Kakšni so izdelki in storitve baletnega plesalca?

Izdelek je plesna predstava, kjer je baletnik lahko član zbora ali pa nastopa v samostojni vlogi.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic baletnega plesalca?

Tip človeka, ki mu je poklic baletnega plesalca najbolj pisan na kožo, je čuten posameznik, ki ceni umetnost. Poznati mora anatomijo telesa, biti učljiv in sposoben hitrega dojemanja korakov in koreografije.

Baletni plesalec

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu baletnega plesalca?

Potencialne poklicne nevarnosti pri delu baletnega plesalca navadno izhajajo iz morebitnih poškodb, ki nastanejo skozi kariero. Potrebno je vzdrževanje zdravega načina življenja in redno ogrevanje pred treningi.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic baletnega plesalca?

Baletni plesalec mora imeti ustrezno izobrazbo, pri nas je to diploma oziroma poklicna matura na srednji baletni šoli.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje za opravljanje svojega dela?

Baletni plesalec mora imeti zaključeno ustrezno izobrazbo. Obvladati mora prijeme, ki jih zahteva učni program v klasičnem plesu in pri stranskih predmetih, pri karakternih in stilnih plesih, v repertoarju in v sodobnih plesnih tehnikah. Sposoben mora biti hitrega dojemanja raznih plesnih kombinacij. Poznati mora anatomijo človeškega telesa, obvladati mora prostor ter razumeti glasbo. Razumeti mora tudi dramaturške zahteve svoje vloge in njeno mesto v celotni predstavi. Svoje znanje izpopolnjuje na vsakodnevnih vajah.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti baletnega plesalca?

Baletni plesalec mora skrbno načrtovati in vzdrževati plan za svojo fizično kondicijo, živeti mora zdravo in vzdrževati primerno telesno težo.

Kje se lahko zaposli baletni plesalec?

Baletni plesalec se lahko zaposli projektno ali pa kot stalni član plesnih zborov.

Kakšna so delovna področja baletnega plesalca?

Baletni plesalec je lahko zborist, zborist s solo obveznostmi ali pa solist.

Kakšne so razmere za delo?

Razmere za delo baletnega plesalca so bolj zahtevne kot delujejo na prvi pogled. Fizična kondicija, ki jo mora baletnik vzdrževati, mora biti na izjemno visokem nivoju. Večinoma gre za dvoizmensko delo. Poskrbeti je potrebno za primerne prostore za vajo in prostore za predstave, ki so plesalcu prijazni, saj gre za poklic, ki ni samo fizično zahteven, temveč tudi psihično naporen.

Kakšne so možnosti zaposlovanja baletnega plesalca?

Baletni plesalec se lahko zaposli v stalnih plesnih zasedbah ali pa ga angažirajo za določene projekte na podlagi razpisov za prosta delovna mesta.

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?