Avtoserviser - poklic

Avtoserviser

Avtoserviser popravlja vozila z delovnim nalogom, preizkuša vožnjo, preučuje tehnološko dokumentacijo in tehnična navodila. Prav tako ocenjuje obseg in vrsto poškodb na avtomobilih, postavi pa tudi standarde diagnoze o stanju vozila.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja avtoserviser?

Njegovo delo vključuje pripravo predlogov za odpravo poškodb na avtomobilu, izvajanje vzdrževalnih del na motornih vozilih in branje tehnološke dokumentacije. Pozna delovanje avtomobilskih računalnikov, svetuje strankam in sistemsko lokalizira mesto napake ali motenj na različnih motornih vozilih.

Delovni pripomočki:

Pri svojem delu uporablja komplet avtomehanskega orodja, obdelovalne stroje, kot so stružnica, vrtalnik in brusilni stroj. Uporablja tudi stroje za popravilo avtomobilskih delov, kontrolno in merilno orodje, dvigalko in različne računalniško vodene stroje.

Kakšni so izdelki in storitve avtoserviserja?

Avtoserviser popravlja in vzdržuje vozila.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic avtoserviserja?

Vsak, ki ima zanimanje za motorna vozila in ostale električne naprave. Za delo je potrebna tudi natančnost, doslednost in vztrajnost, saj je pri opravljanju poklica odgovoren za varno vožnjo v prometu.

Avtoserviser

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu avtoserviserja?

Obstaja nevarnost poškodb, ki se lahko zgodijo zaradi neprevidnosti pri uporabi vrtečega stroja, ostrega orodja, kislin iz akumulatorja ali drugih nevarnih pripomočkov.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic avtoserviserja?

Potrebna je triletna poklicna izobrazba. Po končanem šolanju izpolnjuje tudi vse pogoje za zaposlitev izven Slovenije. Možno je tudi nadaljevanje izobraževanja na višjih ali visokih strokovnih šolah.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje za opravljanje svojega dela?

Priporočljivo je poznavanje tehnične dokumentacije, tehničnega risanja in skiciranje tehnologij materialov. Potrebno je tudi osnovno znanje termodinamike in elektrotehnike.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti avtoserviserja?

Priporočljiva je sposobnost natančnega opazovanja in logičnega sklepanja na podlagi podanih meritev. Potrebno je tudi dobro razlikovati barve in imeti dobro razvit vid in sluh.

Kje se lahko zaposli avtoserviser?

Možna je zaposlitev v avtomehaničnih in avtoelektričnih delavnicah, prav tako se lahko zaposli v proizvodnji vozil.

Kakšna so delovna področja avtoserviserja?

Svoje delo opravlja v delavnici ali na terenu.

Kakšne so razmere za delo?

Delo večinoma poteka v zaprtih prostorih, kjer je možna izpostavljenost hrupu in vročini.

Kakšne so možnosti zaposlovanja?

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?