Akviziter poklic

Akviziter

Akviziter ugotavlja želje in zahteve kupca, kateremu na podlagi svojega znanja predstavi ponudbo izdelkov in storitev. Kupca s ponudbo seznani na pošten, strokoven in svetovalen način.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja akviziter?

Akviziter se ukvarja s prodajo izdelkov različnih blagovnih znamk. Izdelke lahko prodaja na drobno ali na debelo. Za uspešnost pri delu potrebuje podrobno poznavanje informacij o podjetju, ki ga zastopa, o izdelku ali storitvi, o predstavitvenem gradivu, o analizi trga in konkurenci ter o kupni moči na področju, kamor umešča svojo prodajo. Akviziter si ustvarja bazo potencialnih kupcev, ugotovi ob katerem času je najprimerneje obiskati potencialne kupce, raziskuje prodajne možnosti, se seznani z izdelkom ali storitvijo, se osebnostno in strokovno izpopolnjuje in se srečuje s kupci, katerim predstavi izdelke ali storitve, ki jih prodaja.

Akviziter se o svojem obisku predhodno dogovori preko telefona, lahko pa se odloči tudi za prodajo “od vrat do vrat”. Kupcu najprej na kratko predstavi sebe, podjetje, ki ga predstavlja, nato pa podrobneje predstavi izdelek ali storitev, ki jo ponuja. Po predstavitvi sledi čas za vprašanja kupcev in preizkušanje izdelka. Če je akviziter pri svojem delu uspešen, nato sledi podpis dokumentov in sklenitev pogodbe. Izpolnjeno dokumentacijo nato odda na sedežu podjetja, ki stranki izda račun in dostavi izdelek. Po obisku kupca izdela analizo z opombami in opazkami, ki mu služijo za boljše poznavanje terena in strank.

Delovni pripomočki:

Akviziter pri svojem delu uporablja osebni avtomobil, saj se delo izvaja na domu potencialnih strank. Med obvezno opremo sodita tudi mobilni telefon in osebni računalnik. Predmeti, ki jih nosi s sabo, pa so tudi vzorci, katalogi, ceniki, naročilnice, dobavnice in ostali potrebni dokumenti.

Kakšni so izdelki in storitve akviziterja?

Akviziter je uspešen, kadar zagotovi prodajo izdelka (npr. knjige, pohištva, avta, darilnega programa, sesalca idr.) ali storitve (zavarovanje, seminar, potovanje idr.).

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic akviziterja?

Akviziter mora biti komunikativen, potrpežljiv, imeti mora smisel za delo z ljudmi, znati mora prisluhniti potrebam stranke, spreten mora biti pri prikazovanju izdelka ali storitve. Pomembne vrline so tudi vztrajnost, odkritost in poštenost.

Akviziter

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu akviziterja?

Akviziter je izpostavljen nevarnostim na cesti, saj veliko časa preživi na poti. Lahko se znajde v neprijetnih situacijah, ko kupce obišče na domu, zato mora vnaprej poskrbeti za svojo varnost.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic akviziterja?

Akviziter lahko pridobi izobrazbo na različnih področjih. Izobrazi se lahko za prodajalca, ekonomskega tehnika ali zaključi katerikoli drugi srednješolski program. Dodatno se lahko izobražuje na seminarjih in na izobraževanjih o izdelkih in storitvah, ki jih prodaja.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje za opravljanje svojega dela?

Akviziter potrebuje znanja o trgovinskem poslovanju, trgovinski tehnologiji, poslovnih informacijskih sistemih, o prodajnih procesih, reklamacijah, dostavi, produkciji izdelka in psihologiji prodaje. Akviziter mora biti splošno razgledan, jezikovno spreten, obvladati mora tudi tehniko vodenja razgovora. Temeljito mora poznati izdelke ali storitve, ki jih predstavlja ter v skladu s tem ustrezno demonstrirati uporabo izdelka. Potrebuje tudi vozniški izpit B kategorije.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti akviziterja?

Akviziter mora imeti dobre komunikacijske sposobnosti. Delo poteka samostojno, zato je pomembno, da je poslovno naravnan, uglajen, prijazen, zanesljiv, iznajdljiv, samozavesten in energičen. Navezovanje stikov z ljudmi mu ne sme predstavljati problema. Dobro mora prenašati zavrnitve in narediti dober prvi vtis. Pri tem je pomembna ustrezna govorica telesa in močan stisk roke. Ohranjati mora urejen in eleganten videz.

Kje se lahko zaposli akviziter?

Akviziterjevo delo poteka na terenu. Izdelke ali storitve prodaja na domu, jih predstavlja ostalim podjetjem ali vzgojno-izobraževalnim organizacijam. Prodaja poteka s pomočjo kataloga, vzorcev ali drugega reklamnega gradiva. Delo poteka tudi na sejmih in prireditvah, kjer izdelke ali storitve predstavlja na stojnicah.

Kakšna so delovna področja akviziterja?

Akviziter se lahko zaposli v velikih, malih ali srednjih podjetjih, ki se ukvarjajo s prodajo storitev ali izdelkov.

Kakšne so razmere za delo?

Akviziter svoje delo opravlja na terenu, kjer je izpostavljen različnim nevarnostim v prometu. Delo akviziterja zahteva natančno načrtovanje. Delovni čas ni omejen ali točno določen. Akviziter se pri svojem delu lahko sreča z neprijetnimi situacijami, kot so neprijaznost, nedostopnost, nezanimanje, neresnost ali nepoštenost.

Kakšne so možnosti zaposlovanja?

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?