Razpis za Zoisove štipendije

OBJAVLJEN JE RAZPIS ZA ZOISOVE ŠTIPENDIJE

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je objavil razpis za dodelitev Zoisovih štipendij za šolsko oz. študijsko leto 2023/2024 ter vlogo za nadaljevanje prejemanja Zoisove štipendije!

 

Zoisova štipendija je namenjena dijakom in študentom, ki izkazujejo izjemne dosežke in ustvarjajo dodano vrednost na področju znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti in umetnosti.

 

Novi vlagatelji

 

Na javni razpis za leto 2023/2024 se lahko prijavijo novi vlagatelji, ki v preteklosti še niso prejemali Zoisove štipendije in tisti, ki v šolskem/študijskem letu 2023/2024 prehajajo na višjo stopnjo izobraževanja.

 

Vlagatelji morajo za pridobitev štipendije izpolnjevati splošne in posebne pogoje, izkazati morajo vsaj en ustrezen izjemni dosežek, dosegati zahtevan šolski oz. študijski uspeh, izpolnjevati ostale zahtevane pogoje, v prihajajočem šolskem/študijskem letu pa morajo prehajati na raven izobraževanja, za katero še niso prejemali Zoisove štipendije. Zoisova štipendija ni združljiva z državno štipendijo.

 

Razpis in vloga sta objavljena na spletni strani sklada.

 

Rok za oddajo vlog za dijake je 8. september 2023, za študente pa 9. oktober 2023.

 

Nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije

 

Tisti štipendisti, ki so že pridobili pravico do prejemanja Zoisove štipendije, in v letu 2023/2024 ne prehajajo na višjo stopnjo izobraževanja, morajo vlogo za nadaljnje prejemanje štipendije oddati do konca šolskega oz. študijskega leta 2022/2023.

 

Razpis in vloga sta objavljena na spletni strani sklada.

 

Rok za oddajo za dijake je 31. avgust 2023, za študente pa 30. september 2023.

 

Zoisova štipendija

 

Oddaja vlog

 

Razpis in vloga za nove vlagatelje in za nadaljnje prejemanje štipendije sta objavljena na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije. Vlogo z ustreznimi dokazili lahko vlagatelji pošljejo priporočeno po pošti, jo vložijo osebno na naslov Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije (Dunajska 20, 1000 Ljubljana) ali jo oddajo elektronsko preko portala Moja eUprava.

 

Dodatne informacije

 

Več informacij je na voljo na spletni strani sklada, na elektronskem naslovu zoisi@sklad-kadri.si, na telefonski številki 01 43 45 897 (v času uradnih ur: ponedeljek, sreda in petek od 9. do 12. ure, v sredo tudi od 14. do 16. ure) ali osebno na naslovu sklada.

 

Vir: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Delite s prijatelji!

Novice srednjih šol

BI RAD/A POSTAL/A ZGODOVINAR/KA?

BI RAD/A POSTAL/A ZGODOVINAR/KA?

Osnovna naloga zgodovinarja je raziskovanje in proučevanje preteklosti in različnih zgodovinskih virov ter drugih dokazov. Zgodovinar tako raziskuje zgodovinske dogodke, družbene spremembe in razvoj civilizacij skozi čas. Njegovo delo je ključnega pomena za...

ZABAVNE DEJAVNOSTI ZA NAJBOLJŠE POLETJE VSEH ČASOV!

ZABAVNE DEJAVNOSTI ZA NAJBOLJŠE POLETJE VSEH ČASOV!

Poletje je idealen čas za vse tiste dejavnosti, s katerimi si odlašal_a celo leto ali pa zanje enostavno nisi imel_a časa.   Je sezona neskončnih možnosti za zabavno preživljanje prostega časa, druženje, ustvarjanje novih spominov in za preizkušanje novih stvari....

FOTOGRAFSKI NATEČAJ “NARAVA V LJUBLJANI PONOČI”

FOTOGRAFSKI NATEČAJ “NARAVA V LJUBLJANI PONOČI”

Mestna občina Ljubljana vabi k sodelovanju na fotografskem natečaju "Narava v Ljubljani ponoči"!   Z natečajem želijo skozi fotografijo prikazati živali in rastline v Ljubljani in tako prispevati k ozaveščanju o bogastvu narave v mestu.   Natečaj je namenjen...

0 Comments

Uredništvo:

Srednjesole.si

Srednja šola se predstavi:

Srednja gozdarska, lesarska in zdravstvena šola Postojna

Srednja gozdarska, lesarska in zdravstvena šola Postojna

Poklic se predstavi:

Maniker

Maniker

Smer se predstavi:

AVTOSERVISER – SPI

AVTOSERVISER – SPI

Novice iz uredništva:

ZAKAJ JE POMEMBNO, DA SE ZAŠČITIŠ PRED SONČNIMI ŽARKI?

ZAKAJ JE POMEMBNO, DA SE ZAŠČITIŠ PRED SONČNIMI ŽARKI?

Poletje je sinonim za sončne dni, izlete na plažo in dogodivščine na prostem.   Čeprav je sončenje lahko nadvse prijetno opravilo, je kljub temu pomembno, da se zavedamo, da je lahko pretirana izpostavljenost soncu tudi izjemno škodljiva.   Zakaj bi morala...

ZABAVNE DEJAVNOSTI ZA NAJBOLJŠE POLETJE VSEH ČASOV!

ZABAVNE DEJAVNOSTI ZA NAJBOLJŠE POLETJE VSEH ČASOV!

Poletje je idealen čas za vse tiste dejavnosti, s katerimi si odlašal_a celo leto ali pa zanje enostavno nisi imel_a časa.   Je sezona neskončnih možnosti za zabavno preživljanje prostega časa, druženje, ustvarjanje novih spominov in za preizkušanje novih stvari....