Dom Janeza Boska – Zavod sv. Frančiška Saleškega – Gimnazija Želimlje
Dom Janeza Boska je organizacijska enota Zavoda sv. Frančiška Saleškega in del Gimnazije Želimlje. Je katoliški dijaški dom, ki ima tudi dislocirano enoto na Rakovniku za dijake in dijakinje, ki obiskujejo druge ljubljanske srednje šole. Omogoča bivanje in vzgojo po načelih don Boskovega vzgojnega sistema. Dom in Gimnazijo Želimlje vodijo salezijanci. Posebnost Doma Janeza Boska je skrb za duhovni razvoj dijakov in dijakinj, ki imajo možnost sodelovanja v meditacijskih molitvah, duhovnih večerih, večerih za dušo, duhovnih pogovorih in spovedi, obiskujejo lahko sveto mašo, adoracijo ali se vključijo v ministrantsko skupino.

Domski prostori

Domski prostori

Predstavitev

Dijaki večinoma bivajo v troposteljnih in štiriposteljnih sobah. Vzgojne skupine so razdeljene v dekliške in fantovske skupine. Skupni prostori doma so: jedilnica, klub, čajna kuhinja, kapela, zunanja igrišča, telovadnica in prostor za fitnes.

Kapaciteta

V Domu Janeza Boska biva okrog 180 dijakov in dijakinj (enota Rakovnik sprejme 63 dijakov in dijakinj).

Pravila bivanja

interesne dejavnosti - dijaški dom

Interesne dejavnosti

Dijaški dom Janeza Boska izvaja naslednje interesne dejavnosti:

 • prostovoljstvo;
 • domska božičnica;
 • Don Boskov turnir;
 • klubski večeri;
 • kmečke igre;
 • miklavževanje;
 • želimeljski skavti;
 • izdelovanje božičnih voščilnic za pomoč sošolcem;
 • ženski in moški večeri;
 • spletkarjenje;
 • vikendi vzgojnih skupin;
 • duhovni večeri;
 • večeri za dušo;
 • adoracija;
 • adventni venec v atriju;
 • postni križev pot na Kurešček;
 • ministrantska skupina;
 • košarka;
 • odbojka;
 • nogomet;
 • sodelovanje na Domijadi;
 • sodelovanje na Dnevu D (tekmovanje med katoliškimi dijaškimi domovi);
 • domski plesi;
 • domsko smučanje;
 • jesenski turnir med vzgojnimi skupinami;
 • plesni tečaj;
 • zumba;
 • dramska skupina;
 • kantavtorsko tekmovanje Strgana struna;
 • tečaj klavirja;
 • tečaj solopetja;
 • literarni večeri;
 • ustvarjalne delavnice.

Prehrana

Prehrana

Dom Janeza Boska skrbi za zdravo in redno prehranjevanje dijakov, zato je navzočnost pri vseh treh dnevnih obrokih obvezna.

Lokacija

Lokacija

Dijaki osmih vzgojnih skupin obiskujejo Gimnazijo Želimlje in bivajo v enoti Želimlje, ki se nahaja na obrobju ljubljanskega barja tik ob gimnaziji, dijaki dveh vzgojnih skupin pa stanujejo na Rakovniku, ki je ljubljanska enota doma, namenjena dijakom, ki obiskujejo ostale ljubljanske srednje šole.

Cenik

Oskrbnina za bivanje v dijaškem domu znaša 239,80 €. Dom ima možnost subvencije, hkrati pa v sklopu doma deluje tudi Fundacija Don Boska, ki vsako leto pomaga dijakom in družinam v finančni stiski.

Kontaktni podatki

Naziv kontaktaTel. številka
Ravnatelj +386 (0)41 558 310
Tajništvo +386(0)1 47 02111
TRR: SI56 02010-0010152374

Vodstvo dijaškega doma

Peter Polc

Direktor Zavoda sv. Frančiška Saleškega in ravnatelj Gimnazije Želimlje

Gašper M. Otrin

Ravnatelj Doma Janeza Boska

Petra Berčan

Računovodstvo

Špela Potočnik

Svetovalna služba

Gregor Markelc

Vzgojitelj 1. vzgojne skupine

Daniel Taabu

Pomočnik vzgojitelja 1. vzgojne skupine

Sašo Klun

Vzgojitelj 2. vzgojne skupine

Žiga Križnik

Vzgojitelj 3. vzgojne skupine

Bernardka Rupnik

Vzgojiteljica 4. vzgojne skupine

Tina Zevnik

Vzgojiteljica 4. vzgojne skupine

Jana Jemec

Vzgojiteljica 5. vzgojne skupine

Natalija Selšek

Vzgojiteljica 6. vzgojne skupine

Monika Merhar

Vzgojiteljica 7. vzgojne skupine

Kristina Krnc

Vzgojiteljica 7. vzgojne skupine

Špela Polc

Vzgojiteljica 8. vzgojne skupine

Aljaž Bratina

Vzgojitelj 9. vzgojne skupine
dijaški domovi