Dijaški dom – Srednja šola Izola
Dijaški dom Srednje šole Izola deluje v stavbi, ki je bila zgrajena leta 1983. Osrednje prednosti bivanja v domu so: povezanost med šolo in domom, različne oblike pomoči, življenje med vrstniki in prijateljsko vzdušje, opora vzgojitelja, individualna pomoč, udejstvovanje v interesnih dejavnostih ipd. Dijaški dom Srednje šole Izola posebno pozornost namenja primerni prehrani, higieni bivanja, medsebojni pomoči, osebnostnemu razvoju in kakovostnemu preživljanju prostega časa. Odnosi znotraj doma temeljijo na vljudni in spoštljivi komunikaciji, na priznavanju različnosti ter strpnosti do drugače mislečih.

Domski prostori

Domski prostori

Predstavitev

Dom ima 60 sob (dvoposteljne in troposteljne). Učenje in druženje poteka v osmih učilnicah. Dom ima tudi kuhinjo s samopostrežno restavracijo, klubski prostor s televizijo, računalnico, manjšo telovadnico s fitnesom in druge prostore za prostočasne aktivnosti.

Kapaciteta

Dijaški dom Srednje šole Izola ima 245 ležišč. Namenjen je predvsem dijakom in dijakinjam Srednje šole Izola, vendar sprejema tudi tiste dijake, ki se šolajo izven kraja svojega stalnega bivališča. Za dijake skrbi šest pedagoških delavcev in svetovalna delavka.

Pravila bivanja

interesne dejavnosti - dijaški dom

Interesne dejavnosti

Dijaški dom Srednje šole Izola izvaja naslednje interesne dejavnosti:

 • glasbeni krožek;
 • plesni krožek;
 • dramski krožek;
 • planinski krožek;
 • strelski krožek;
 • mali nogomet;
 • odbojka;
 • namizni tenis;
 • košarka;
 • šah;
 • družabni večeri;
 • plesi.

Prehrana

Prehrana

Dom zagotavlja redno in zdravo prehrano. Jedilnike sestavlja usposobljeno osebje – pri tem sodeluje tudi komisija za prehrano (vzgojitelj – mentor in predstavniki dijakov). Jedilnica deluje po principu samopostrežnega načina razdeljevanja hrane. Domska prehrana obsega zajtrk, kosilo in večerjo. Ob soglasju staršev in zdravnika je dijakom omogočena tudi brezmesna prehrana.

Lokacija

Lokacija

Dijaški dom se nahaja ob morju, v neposredni bližini Srednje šole Izole in mestne promenade, ki poteka od Simonovega zaliva do starega mestnega jedra Izole.

Cenik

Izhodiščno ceno oskrbnine določi minister na predlog komisije za določanje oskrbnine v dijaških domovih.

Kontaktni podatki

Naziv kontaktaTel. številka
Vzgojiteljska zbornica +386 5 66 21 750
Vzgojitelji gsm +386 41 731 513
TRR: SI56 01100-6000041248

Vodstvo dijaškega doma

Nataša Cah, Ornela Gregorič, Sonja Mihalič

Tajništvo

Uradne ure: vsak delavnik: 8.00 - 12.00

dijaški domovi