Dijaški dom – Šolski center Šentjur – Srednja poklicna in strokovna šola
Dijaški dom Šolskega centra Šentjur sprejema dijake, dijakinje in študente ter študentke centra. Dom se nahaja na obrobju štajersko-kozjanske regije. Vzgojitelji doma tesno sodelujejo s šolo, s profesorji, razredniki in šolsko svetovalno delavko, kar doprinese k boljšemu učnemu uspehu stanovalcev doma. Dijaški dom pa posebno pozornost poudarja tudi sodelovanju s starši, kakovostnemu preživljanju prostega časa in medsebojnemu povezovanju.

Domski prostori

Domski prostori

Predstavitev

Dijaki in dijakinje so razporejeni v dve vzgojni skupini in so ločeni po nadstropjih. Bivajo v troposteljnih sobah. Imajo dostop do jedilnice, sob za druženje, učilnic in drugih skupnih prostorov.

Kapaciteta

Dom ima 81 ležišč za dijake (27 ležišč za fante in 54 ležišč za dekleta), omogoča pa tudi namestitev za študente centra (6 mest za študentke in 3 za študente).

Pravila bivanja

interesne dejavnosti - dijaški dom

Interesne dejavnosti

Dijaški dom Šolskega centra Šentjur izvaja naslednje interesne dejavnosti:

 • likovne delavnice;
 • športne aktivnosti;
 • prostovoljstvo;
 • ekološke delavnice;
 • čebelarski krožek;
 • fitnes;
 • družabni večeri;
 • filmski večeri;
 • ogledi košarkaških tekem v Hruševcu;
 • sodelovanje v šolskih projektih;
 • sodelovanje s Centrom za krepitev zdravja Šentjur;
 • sodelovanje z Amnesty International Slovenija;
 • sodelovanje z drugimi domovi;
 • sodelovanje z Mladinskim centrom Šentjur;
 • sodelovanje z Društvom študentov medicine Maribor;
 • sodelovanje z Domom starejših Šentjur;
 • Domijada.

Prehrana

Prehrana

Dijaki imajo v domu tri obroke (zajtrk, kosilo in večerjo). Zaposleni skrbijo za redno in zdravo prehranjevanje stanovalcev. Več kot polovico sadja in zelenjave pridelajo na šolskem posestvu. V jedilnike pa vključujejo tudi druga lastno pridelana ekološka živila.

Lokacija

Lokacija

Dijaški dom se nahaja na obrobju štajersko-kozjanske regije in je del Šolskega centra Šentjur.

Cenik

Kontaktni podatki

Naziv kontaktaTel. številka
Dijaški dom 03 746 29 18
Tajništvo Šolskega centra Šentjur 03 746 29 00
TRR: SI56 0110 0603 0705 179

Vodstvo dijaškega doma

Branko Šket

Direktor Šolskega centra Šentjur in ravnatelj Višje strokovne šole

Monika Očko

Ravnateljica Srednje poklicne in strokovne šole in dijaškega doma

Lea Šuc

Tajništvo

Mihelca Romih

Svetovalna služba

Špela Šalej

Vodja dijaškega doma in vzgojiteljica

Mojca Oset

Vzgojiteljica

Marija Šket

Vratarka

Zvezdana Detelj

Nočna varnostnica
dijaški domovi