državne štipendije

ŠTIPENDIJE ZA DIJAKE IN DIJAKINJE

Poznaš vse možnosti štipendiranja, ki si jih pridobil s statusom dijaka/dijakinje?

 

Z vpisom v srednjo šolo in s posledičnim statusom dijaka ali dijakinje si z doseganjem določenih pogojev pridobil tudi možnost štipendiranja. V Sloveniji poznamo več vrst štipendij, te pa se razlikujejo po višini, namenu, trajanju in pogojih za pridobitev.

 

Katere štipendije lahko pridobiš?

 

1. DRŽAVNE ŠTIPENDIJE – štipendija je namenjena povrnitvi stroškov, ki so nastali zaradi izobraževanja.

 

Merila za pridobitev:

 • status dijaka/inje;
 • ste državljan RS/pripadniki italijanske in madžarske narodne skupnosti/imate priznano mednarodno zaščito;
 • niste v delovnem razmerju oziroma ne opravljate samostojne registrirane dejavnosti;
 • povprečni mesečni dohodek na osebo v vaši družini v letu pred vložitvijo vloge ni presegal 680,56 evrov.

 

Višina državne štipendije

Višina je odvisna od povprečnega mesečnega dohodka osebe oz. skrbnika.

 

Vloga za pridobitev državne štipendije

Vloga je dostopna na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

 

Kdaj oddati vlogo?

Vlogo je potrebno oddati v mesecu avgustu, na pristojnem Centru za socialno delo. Če štipendijo že prejemate, vloge ni potrebno ponovno oddati.

 

Možni dodatki k štipendiji

Dodatek za uspeh, za bivanje (če je vaše stalno bivališče od kraja izobraževanja oddaljeno več kot 25 km), dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami.

 

Izplačilo štipendije:

 

Štipendija se izplača do 15. dneva v mesecu.

 

Štipendija je združljiva s štipendijo za deficitarne poklice in sofinancirano kadrovsko štipendijo.

 

 

 

2. ZOISOVE ŠTIPENDIJE – štipendija je namenjena spodbujanju posebnih dosežkov na področju izobraževanja.

 

Merila za pridobitev

Štipendija se dodeli najuspešnejšim vlagateljem, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • status dijaka/inje;
 • ste državljan RS/pripadniki italijanske in madžarske narodne skupnosti/imate priznano mednarodno zaščito;
 • niste v delovnem razmerju oziroma ne opravljate samostojne registrirane dejavnosti;
 • imate vsaj en ustrezen izjemen dosežek – zlato ali srebrno priznanje na državnem ali mednarodnem tekmovanju;
 • vaša povprečna ocena pri vložitvi vloge je najmanj 4,7. Od 2. letnika naprej oziroma ob podaljšanju štipendije mora biti povprečje ocen vsaj 4,1 + izjemen dosežek.

 

Višina Zoisove štipendije: 122,88 EUR.

 

Vloga za pridobitev Zoisove štipendije

Vloga je dostopna na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.

 

Kdaj oddati vlogo?

Vlogo je treba oddati do roka, ki je naveden v razpisu – navadno prvi dnevi v septembru. Če štipendijo že prejemate, je vlogo za podaljšanje potrebno oddati do 31. 8.

 

Možni dodatki k štipendiji

Dodatek za bivanje (če je vaše stalno bivališče od kraja izobraževanja oddaljeno več kot 25 km), dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami.

 

Štipendija je združljiva s štipendijo za deficitarne poklice in sofinancirano kadrovsko štipendijo.

 

 

3. ŠTIPENDIJE ZA DEFICITARNE POKLICE – štipendija je namenjena vsem, ki se izobražujejo za poklice, ki jih na trgu dela primanjkuje.

 

Merila za pridobitev:

 • status dijaka/inje;
 • ste državljan RS/pripadniki italijanske in madžarske narodne skupnosti/imate priznano mednarodno zaščito;
 • niste v delovnem razmerju oziroma ne opravljate samostojne registrirane dejavnosti;
 • namenjena je dijakom 1. letnika;
 • obiskujete program srednjega poklicnega izobraževanja, ki je v razpisu naveden kot deficitarni.

 

Višina štipendije: 102,40 EUR.

 

Vloga za pridobitev deficitarne štipendije:

 

Vloga je dostopna na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.

 

Kdaj oddati vlogo?

Vlogo je potrebno oddati do roka, ki je naveden v razpisu –  sklad vsako leto do konca januarja objavi javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice.

 

Štipendija je združljiva z vsemi ostalimi štipendijami.

 

 

4. KADROVSKE ŠTIPENDIJE – štipendijo podeljuje delodajalec glede na raven in področje izobraževanja, kjer potrebujejo kader.

 

Merila za pridobitev

Določi jih delodajalec, ki se odloča po lastni presoji.

 

Višina kadrovske štipendije

Določi jo delodajalec, ne sme pa biti nižja od državne štipendije.

 

Seznanitev s kadrovsko štipendijo:

 • preko izmenjevalnice na spletni strani sklada, kjer delodajalci oddajo svoje potrebe po kadrovskih štipendistih;
 • na spletni strani Regionalnih razvojnih agencij, kjer objavljajo zbrane potrebe delodajalcev po štipendistih;
 • preko internih oglasov delodajalcev.

 

Delite s prijatelji!

Novice srednjih šol

POSTANI DEL SKUPINE MLADIH FILMSKIH SELEKTORJEV

POSTANI DEL SKUPINE MLADIH FILMSKIH SELEKTORJEV

Postani del skupine mladih selektorjev na mednarodnem filmskem festivalu Kino Otok - Isolacinema!   Dijake in študente vabimo, da se letošnjega filmskega festivala Kino Otok ne udeležijo le kot gledalci temveč kot filmski selektorji!   Festival Kino Otok (5....

MLADINSKI DRUŽABNI VEČER – AFRIŠKI TOLKALSKI VEČER

MLADINSKI DRUŽABNI VEČER – AFRIŠKI TOLKALSKI VEČER

V četrtek, 16. maja 2024, bo ob 19. uri v mariborskem Kulturnem inkubatorju (na Koroški cesti 18) zadonel začetek mladinskega družabnega večera, obarvanega v ritmiko delavnice z afriškimi tolkali!   Vabljeni na edinstveno tolkalsko delavnico, kjer se bomo...

IZOBRAŽEVANJE ZA MLADE – UVOD V MLADINSKO INFORMIRANJE

IZOBRAŽEVANJE ZA MLADE – UVOD V MLADINSKO INFORMIRANJE

Ljubljanska mreža info točk vabi mlade, ki ste že aktivni v mladinskih centrih, pa tudi tiste, ki še niste, na izobraževanje o mladinskem informiranju.   Mladinsko informiranje je ena od osrednjih nalog mladinskega dela, ki tolmači informacije na mladim prijazen...

0 Comments

Uredništvo:

Srednjesole.si

Srednja šola se predstavi:

Šolski center Ptuj – Šola za ekonomijo, turizem in kmetijstvo

Šolski center Ptuj – Šola za ekonomijo, turizem in kmetijstvo

Poklic se predstavi:

Delavec za preprosta sadjarska dela

Delavec za preprosta sadjarska dela

Smer se predstavi:

GOZDARSKI TEHNIK – SSI

GOZDARSKI TEHNIK – SSI

Novice iz uredništva:

KAKO SOCIALNA OMREŽJA VPLIVAJO NA NAŠE DUŠEVNO ZDRAVJE?

KAKO SOCIALNA OMREŽJA VPLIVAJO NA NAŠE DUŠEVNO ZDRAVJE?

Vzpon socialnih omrežij je močno vplival na vse vidike našega življenja, vključno z našim duševnim zdravjem.   Število najstnikov, ki trpijo zaradi duševnih težav, se je v zadnjih letih močno povečalo. Marsikatere raziskave pa kažejo ravno na neposredno povezavo...

SEJEM ZAPOSLITVENIH PRILOŽNOSTI

SEJEM ZAPOSLITVENIH PRILOŽNOSTI

Zavod RS za zaposlovanje v sodelovanju z Ministrstvom za notranje zadeve v četrtek, 9. maja, na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani pripravlja enega največjih vseslovenskih zaposlitveno-kariernih dogodkov pri nas.   Sejem zaposlitvenih priložnosti bo združil več...

SVETOVNI DAN ČEBEL: ZANIMIVA DEJSTVA O BRENČEČIH JUNAKINJAH

SVETOVNI DAN ČEBEL: ZANIMIVA DEJSTVA O BRENČEČIH JUNAKINJAH

Čebele so majhna bitja z velikim pomenom, ki igrajo ključno vlogo v našem ekosistemu in kmetijstvu.   Čeprav so pogosto podcenjene in celo preganjane zaradi svojega pika, živijo v izjemno organizirani družbeni strukturi - njihov način življenja pa že dolgo...