državne štipendije

ŠTIPENDIJE ZA DIJAKE IN DIJAKINJE

Poznaš vse možnosti štipendiranja, ki si jih pridobil s statusom dijaka/dijakinje?

 

Z vpisom v srednjo šolo in s posledičnim statusom dijaka ali dijakinje si z doseganjem določenih pogojev pridobil tudi možnost štipendiranja. V Sloveniji poznamo več vrst štipendij, te pa se razlikujejo po višini, namenu, trajanju in pogojih za pridobitev.

 

Katere štipendije lahko pridobiš?

 

1. DRŽAVNE ŠTIPENDIJE – štipendija je namenjena povrnitvi stroškov, ki so nastali zaradi izobraževanja.

 

Merila za pridobitev:

 • status dijaka/inje;
 • ste državljan RS/pripadniki italijanske in madžarske narodne skupnosti/imate priznano mednarodno zaščito;
 • niste v delovnem razmerju oziroma ne opravljate samostojne registrirane dejavnosti;
 • povprečni mesečni dohodek na osebo v vaši družini v letu pred vložitvijo vloge ni presegal 680,56 evrov.

 

Višina državne štipendije

Višina je odvisna od povprečnega mesečnega dohodka osebe oz. skrbnika.

 

Vloga za pridobitev državne štipendije

Vloga je dostopna na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

 

Kdaj oddati vlogo?

Vlogo je potrebno oddati v mesecu avgustu, na pristojnem Centru za socialno delo. Če štipendijo že prejemate, vloge ni potrebno ponovno oddati.

 

Možni dodatki k štipendiji

Dodatek za uspeh, za bivanje (če je vaše stalno bivališče od kraja izobraževanja oddaljeno več kot 25 km), dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami.

 

Izplačilo štipendije:

 

Štipendija se izplača do 15. dneva v mesecu.

 

Štipendija je združljiva s štipendijo za deficitarne poklice in sofinancirano kadrovsko štipendijo.

 

 

 

2. ZOISOVE ŠTIPENDIJE – štipendija je namenjena spodbujanju posebnih dosežkov na področju izobraževanja.

 

Merila za pridobitev

Štipendija se dodeli najuspešnejšim vlagateljem, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • status dijaka/inje;
 • ste državljan RS/pripadniki italijanske in madžarske narodne skupnosti/imate priznano mednarodno zaščito;
 • niste v delovnem razmerju oziroma ne opravljate samostojne registrirane dejavnosti;
 • imate vsaj en ustrezen izjemen dosežek – zlato ali srebrno priznanje na državnem ali mednarodnem tekmovanju;
 • vaša povprečna ocena pri vložitvi vloge je najmanj 4,7. Od 2. letnika naprej oziroma ob podaljšanju štipendije mora biti povprečje ocen vsaj 4,1 + izjemen dosežek.

 

Višina Zoisove štipendije: 122,88 EUR.

 

Vloga za pridobitev Zoisove štipendije

Vloga je dostopna na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.

 

Kdaj oddati vlogo?

Vlogo je treba oddati do roka, ki je naveden v razpisu – navadno prvi dnevi v septembru. Če štipendijo že prejemate, je vlogo za podaljšanje potrebno oddati do 31. 8.

 

Možni dodatki k štipendiji

Dodatek za bivanje (če je vaše stalno bivališče od kraja izobraževanja oddaljeno več kot 25 km), dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami.

 

Štipendija je združljiva s štipendijo za deficitarne poklice in sofinancirano kadrovsko štipendijo.

 

 

3. ŠTIPENDIJE ZA DEFICITARNE POKLICE – štipendija je namenjena vsem, ki se izobražujejo za poklice, ki jih na trgu dela primanjkuje.

 

Merila za pridobitev:

 • status dijaka/inje;
 • ste državljan RS/pripadniki italijanske in madžarske narodne skupnosti/imate priznano mednarodno zaščito;
 • niste v delovnem razmerju oziroma ne opravljate samostojne registrirane dejavnosti;
 • namenjena je dijakom 1. letnika;
 • obiskujete program srednjega poklicnega izobraževanja, ki je v razpisu naveden kot deficitarni.

 

Višina štipendije: 102,40 EUR.

 

Vloga za pridobitev deficitarne štipendije:

 

Vloga je dostopna na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.

 

Kdaj oddati vlogo?

Vlogo je potrebno oddati do roka, ki je naveden v razpisu –  sklad vsako leto do konca januarja objavi javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice.

 

Štipendija je združljiva z vsemi ostalimi štipendijami.

 

 

4. KADROVSKE ŠTIPENDIJE – štipendijo podeljuje delodajalec glede na raven in področje izobraževanja, kjer potrebujejo kader.

 

Merila za pridobitev

Določi jih delodajalec, ki se odloča po lastni presoji.

 

Višina kadrovske štipendije

Določi jo delodajalec, ne sme pa biti nižja od državne štipendije.

 

Seznanitev s kadrovsko štipendijo:

 • preko izmenjevalnice na spletni strani sklada, kjer delodajalci oddajo svoje potrebe po kadrovskih štipendistih;
 • na spletni strani Regionalnih razvojnih agencij, kjer objavljajo zbrane potrebe delodajalcev po štipendistih;
 • preko internih oglasov delodajalcev.

 

Delite s prijatelji!

Novice srednjih šol

Vabilo k sodelovanju pri predstavi

Vabilo k sodelovanju pri predstavi

Fedrino gledališče vabi na sestanek vse dijake, ki bi želeli sodelovati pri gledališki predstavi. Pripravljamo predstavo po besedilu Draga Jančarja … Beri dalje

Šolsko tekmovanje v znanju logike – razpored po učilnicah

Šolsko tekmovanje v znanju logike bo v četrtek, 28. 9. 2023, ob 13. uri. Razpored dijakov po učilnicah:   · B-26: 1. a, c, d, 3. a, b, c; · B-27: 1. b, 2. a, b, 3. e; · B-30: 1. e, 3. d, 4. a, b; · B-31: 2. c, d, e, 4. d, e.   Organizatorka tekmovanja...

Antalija, Turčija, 26. 9. 2023 – 1. dan

Antalija, Turčija, 26. 9. 2023 – 1. dan

Prvi dan. Obisk delodajalcev in prvi poskusi dela. Frizerski saloni so lepo urejeni, delodajalci zelo prijazni in že prvi dan smo preživeli nekaj delovnih ali pa manj delovnih ur. Uroš bo svoje znanje uporabil v oddelku za komuniciranje z javnostjo v občini, Lana pa...

Uredništvo:

SrednjeŠole.si

Srednja šola se predstavi:

Srednja trgovska in aranžerska šola Ljubljana

Srednja trgovska in aranžerska šola Ljubljana

Poklic se predstavi:

Monter pohištva

Monter pohištva

Smer se predstavi:

UPRAVLJALEC TEŽKE GRADBENE MEHANIZACIJE – SPI

UPRAVLJALEC TEŽKE GRADBENE MEHANIZACIJE – SPI

Novice iz uredništva:

KAKO RAZUMETI MOTNJE HRANJENJA IN KAM PO POMOČ?

KAKO RAZUMETI MOTNJE HRANJENJA IN KAM PO POMOČ?

Obdobje najstništva je čas hitrih fizičnih in čustvenih sprememb, ki lahko prinesejo tudi izzive pri vzpostavljanju zdravega odnosa do hrane.   Nekatere raziskave pravijo, da bi naj bilo več kot 70 milijonov ljudi po vsem svetu, ki imajo težave z motnjami...

FOTO NATEČAJ NEBO IN NEBESNI POJAVI

FOTO NATEČAJ NEBO IN NEBESNI POJAVI

Mestna knjižnica Ljubljana vabi k sodelovanju na foto natečaju Nebo in nebesni pojavi. Natečaj je odprt do 10. novembra 2023!   Tema natečaja, ki poteka v sklopu počastitve Kopernikovega leta ob 550-letnici njegovega rojstva in 480-letnici njegove smrti, je naše...

EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI: VARČNE POTI

EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI: VARČNE POTI

Med 16. in 22. septembrom poteka 22. Evropski teden mobilnosti.   Dan brez avtomobila je bil prvič organiziran v Franciji leta 1998, z leti pa je pod okriljem Evropske komisije prerasel v Evropski teden mobilnosti.   Letošnji Evropski teden mobilnosti v...