Srednje šole v osrednjeslovenski regiji

SREDNJE ŠOLE V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI

V osrednjeslovenski regiji se nahajajo številne srednje šole, ki predstavljajo ključno točko na izobraževalni poti mladih. To območje, ki zajema prestolnico in okoliške kraje, je znano po svoji bogati izobraževalni tradiciji in pestri ponudbi srednjih šol.

Kam v srednjo šolo v osrednjeslovenski regiji?

 

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana – Gimnazija in veterinarska šola

BIC Ljubljana – Gimnazija in veterinarska šola omogoča vpis na program tehniške gimnazije in program veterinarskega tehnika.

E-pošta: gvs@bic-lj.si
Telefonska številka: 01 280 37 00
Naslov: Cesta v Mestni log 47, 1000 Ljubljana

Programi:

 

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana – Živilska in naravovarstvena šola

Na Živilski in naravovarstveni šoli, ki deluje pod okriljem Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana, dijaki spoznavajo živilstvo, prehrano in naravovarstvo.

E-pošta: zns@bic-lj.si
Telefonska številka: 01 280 76 10
Naslov: Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana

Programi:

 

Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik – Srednja šola

Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik – Srednja šola (CIRIUS) že 60 let izvaja izobraževanje in usposabljanje gibalno oviranih dijakov, ki so usmerjeni z odločbo o usmeritvi ali pa so zunanji dijaki.

E-pošta: tajnistvo@cirius-kamnik.si
Telefonska številka: 01 830 13 00
Naslov: Novi trg 43a, 1241 Kamnik

Programi:

 

Ekonomska šola Ljubljana 

Ekonomska šola Ljubljana, ki je znana tudi kot “Prešernova”, se zavzema za razvijanje podjetniških in menedžerskih spretnosti svojih dijakov.

E-pošta: info@presernova.si
Telefonska številka: 01 200 67 30
Naslov: Prešernova 6, 1000 Ljubljana

Programi:

 

Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija Ljubljana

Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija Ljubljana ali “Vegova” je izrazito razvojno usmerjena, zato sledi smernicam sodobnega tehnološkega razvoja in sodobnim pedagoškim praksam.

E-pošta: uprava@vegova.si
Telefonska številka: 01 244 43 50
Naslov: Vegova ulica 4, 1000 Ljubljana

Programi:

 

ERUDIO zasebna gimnazija 

ERUDIO zasebna gimnazija želi dijake pripraviti na prihodnost. Pomaga jim pri razvoju osebnostnih in drugih kompetenc, jih usmerja v prilagodljivost, ustvarjalnost in lateralno razmišljanje.

E-pošta: info@erudio.si
Telefonska številka: 01 500 86 80
Naslov: Litostrojska cesta 40, 1000 Ljubljana

Programi:

 

Gimnazija Bežigrad

Gimnazija Bežigrad se lahko pohvali z dolgo tradicijo kakovostnega izvajanja izobraževalnih programov. Učni proces na Gimnaziji Bežigrad poteka v duhu vzajemnega sodelovanja, spoštovanja, solidarnosti in empatije.

E-pošta: info@gimb.org
Telefonska številka: 01 300 04 00
Naslov: Peričeva ulica 4, 1000 Ljubljana

Programi:

 

Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik 

Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik ima več kot 70 let trajajočo tradicijo na področju izobraževanja. Šola dosega odmevne rezultate v Sloveniji in v tujini.

E-pošta: info@gssrm.si
Telefonska številka: 01 830 32 00
Naslov: Novi trg 41a, 1241 Kamnik

Programi:

 

Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana 

Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana je šola z dolgoletno tradicijo. Svoje prostore ima na Šubičevi ulici, v znameniti stavbi, ki jo je projektiral velikan slovenske arhitekture Jože Plečnik.

E-pošta: info@gjp.si
Telefonska številka: 01 620 42 00
Naslov: Šubičeva 1, 1000 Ljubljana

Programi:

 

Gimnazija Ledina 

Gimnazija Ledina je bila ustanovljena leta 1867. Danes je sodobno opremljena gimnazija, ki izvaja kakovosten pouk, dijaki šole pa dosegajo dobre rezultate na maturi, tekmovanjih in drugod.

E-pošta: tajnistvo@ledina.si
Telefonska številka: 01 434 22 00
Naslov: Resljeva cesta 12, 1001 Ljubljana

Programi:

 

Gimnazija Moste 

Gimnazija Moste je sodobna šola, ki se zavzema za dobre medsebojne odnose, za prevzemanje odgovornosti in za kakovosten prenos znanja.

E-pošta: info@gmoste.si
Telefonska številka: 01 547 41 00
Naslov: Zaloška 49, 1000 Ljubljana

Programi:

 

Gimnazija Poljane 

Gimnazija Poljane, ki je bila ustanovljena leta 1889, slovi kot ena izmed najboljših in največjih slovenskih gimnazij.

E-pošta: info@gimnazija-poljane.com
Telefonska številka: 01 433 73 45
Naslov: Strossmayerjeva 1, 1000 Ljubljana

Programi:

 

Gimnazija Šentvid 

Gimnazija Šentvid, ki je bila ustanovljena leta 1945, stremi k spodbujanju razvoja posameznikovih osebnih lastnosti, potencialov, zanimanj in veščin.

E-pošta: gimnazija@sentvid.org
Telefonska številka: 01 500 06 60
Naslov: Prušnikova ulica 98, 1210 Ljubljana Šentvid

Programi:

 

Srednje šole v osrednjeslovenski regiji

 

Gimnazija Šiška 

Gimnazija Šiška je bila ustanovljena leta 1992. Simbol šole je Mironov metalec diska, ki predstavlja gibanje in simbolizira osrednjo vizijo gimnazije, ki se zavzema za povezovanje gibanja ter učenosti.

E-pošta: gimnazija.siska@guest.arnes.si
Telefonska številka: 01 500 78 00
Naslov: Aljaževa 32, 1000 Ljubljana

Programi:

 

Gimnazija Vič 

Gimnazija Vič stremi k razvijanju osebnih ciljev, potencialov, talentov in želja vseh dijakov šole. Učni proces je zasnovan tako, da dijaki pridobijo vso potrebno znanje in veščine, ki jih potrebujejo za uspešno opravljeno maturo in za vpis na želene študijske programe.

E-pošta: tajnistvo@gimvic.org
Telefonska številka: 01 256 59 93
Naslov: Tržaška cesta 72, 1000 Ljubljana

Programi:

 

Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana – Srednja glasbena in baletna šola

Srednja glasbena in baletna šola izvaja programe umetniške gimnazije na dveh smereh (glasbena ali plesna smer) in v različnih modulih.

E-pošta: info@kgbl.si
Telefonska številka: 059 074 300
Naslov: Ižanska cesta 12, 1000 Ljubljana

Programi:

 

Srednja ekonomska šola Ljubljana 

Srednja ekonomska šola Ljubljana ali “Roška” je znana po sodobnem podjetništvu. Izobraževalni proces poteka v skladu s sodobnimi pedagoškimi in didaktičnimi principi.

E-pošta: tajnistvo@seslj.si
Telefonska številka: 01 300 47 11
Naslov: Roška cesta 2, 1000 Ljubljana

Programi:

 

Srednja frizerska šola Ljubljana 

Srednja frizerska šola Ljubljana deluje kot samostojna enota od leta 1992. Šola se osredotoča na znanost, razumevanje ter razvoj frizerstva.

E-pošta: info@frizerska.si
Telefonska številka: 01 3307 700
Naslov: Litostrojska cesta 53, 1000 Ljubljana

Programi:

 

Srednja gradbena, geodetska, okoljevarstvena šola in strokovna gimnazija Ljubljana

Srednja gradbena, geodetska, okoljevarstvena šola in strokovna gimnazija Ljubljana je sodobno opremljena šola, ki izobražuje na področju gradbeništva, geodezije ter okoljevarstva.

E-pošta: info@sggos.si
Telefonska številka: 01 560 04 00
Naslov: Dunajska cesta 102, 1000 Ljubljana

Programi:

 

Srednja medijska in grafična šola Ljubljana 

Srednja medijska in grafična šola Ljubljana velja za edino šolo v Sloveniji, ki se celovito posveča izobraževanju medijskega in grafičnega kadra.

E-pošta: info@smgs.si
Telefonska številka: 01 620 94 00
Naslov: Pokopališka ulica 33, 1000 Ljubljana

Programi:

 

Srednja šola Domžale – Gimnazija 

Osrednje poslanstvo Srednje šole Domžale – Gimnazija je izobraževanje in vzgajanje odgovornih in mislečih posameznikov, ki imajo pozitivno samopodobo, dobre komunikacijske veščine in se znajo vključiti v okolje.

E-pošta: gimnazija@ssdomzale.si
Telefonska številka: 01 724 06 30
Naslov: Cesta talcev 12, 1230 Domžale

Programi:

 

Srednja šola Domžale – Poklicna in strokovna šola 

Šolski proces na Srednji šoli Domžale – Poklicna in strokovna šola je zastavljen tako, da s pomočjo aktivnih metod poučevanja spodbuja razvoj dijakovih osebnostnih lastnosti, razvoj kritičnega mišljenja in samozavesti.

E-pošta: strokovna@ssdomzale.si
Telefonska številka: 01 724 06 30
Naslov: Cesta talcev 12, 1230 Domžale

Programi:

 

Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica 

Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica, ki nosi ime slavnega pisatelja Josipa Jurčiča, posebno pozornost namenja prijaznim ter sproščenim medsebojnim odnosom ter razvijanju osebnih lastnosti vsakega posameznika.

E-pošta: ravnateljica@ssjj.si
Telefonska številka: 01 787 87 20
Naslov: Cesta občine Hirschaid 3, 1295 Ivančna Gorica

Programi:

 

Srednja šola tehniških strok Šiška 

Srednja šola tehniških strok Šiška se nahaja ob Industrijski coni Šiška, kar ji omogoča povezovanje z okoliškimi podjetji v sklopu praktičnega usposabljanja.

E-pošta: info@ssts.si 
Telefonska številka: 01 513 36 00
Naslov: Litostrojska cesta 51, 1000 Ljubljana

Programi:

 

Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo 

Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo deluje od leta 1945, ko je bila ustanovljena kot Zobotehniška šola. Šola se zavzema za izobraževanje za poklice s prihodnostjo.

E-pošta: ssfkz@guest.arnes.si
Telefonska številka: 01 300 72 40
Naslov: Zdravstvena pot 1, 1000 Ljubljana

Programi:

 

Srednja šola za gastronomijo in turizem Ljubljana 

Srednja šola za gastronomijo in turizem Ljubljana je moderna izobraževalna ustanova, ki izvaja različne programe s področij gastronomije in turizma ter gastronomije in hotelskih storitev.

E-pošta: info@ssgtlj.si
Telefonska številka: 01 540 92 40
Naslov: Preglov trg 9, 1000 Ljubljana

Programi:

 

Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana 

Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana dijake izobražuje in vzgaja na področjih umetnosti, oblikovanja in fotografije.

E-pošta: tajnistvo@ssof.si
Telefonska številka: 01 242 87 62
Naslov: Gosposka ulica 18, 1000 Ljubljana

Programi:

 

Srednje šole v osrednjeslovenski regiji

 

Srednja trgovska in aranžerska šola Ljubljana 

Osrednje poslanstvo Srednje trgovske in aranžerske šole Ljubljana je kakovostno izobraževanje in strokovno izvajanje programov, ki so zanimivi, uporabni in ki dijakom omogočajo konkurenčnost na trgu dela.

E-pošta: info@stas-ljubljana.si
Telefonska številka: 01 300 68 40
Naslov: Poljanska cesta 28a, 1000 Ljubljana

Programi:

 

Srednja upravno administrativna šola Ljubljana 

Srednja upravno administrativna šola Ljubljana je edina tovrstna šola v Ljubljani in največja v Sloveniji.

E-pošta: info@suaslj.com
Telefonska številka: 01 231 71 67
Naslov: Zdravstvena pot 10, 1000 Ljubljana

Programi:

 

Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in umetniška gimnazija Ljubljana 

Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in umetniška gimnazija Ljubljana že več kot 70 let deluje na področju izobraževanja in umetniškega ustvarjanja.

E-pošta: tajnistvo@svsgugl.si
Telefonska številka: 01 565 17 11
Naslov: Kardeljeva ploščad 28a, 1000 Ljubljana

Programi:

 

Srednja zdravstvena šola Ljubljana 

Srednja zdravstvena šola Ljubljana je šola z najdaljšo tradicijo izobraževanja s področja zdravstvene nege ter oskrbe pri nas.

E-pošta: tajnistvo@szslj.si
Telefonska številka: 01 300 16 11
Naslov: Poljanska cesta 61, 1000 Ljubljana

Programi:

 

Strokovni izobraževalni center Ljubljana – Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad 

Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad izvaja izobraževalne programe različnih stopenj na področjih logistike, avtoremonta, strojništva in tekstila.

E-pošta: info@siclj.si
Telefonska številka: 01 280 53 00
Naslov: Ptujska ulica 6, 1000 Ljubljana

Programi:

 

Šolski center Ljubljana – Gimnazija Antona Aškerca 

Vizija Gimnazije Antona Aškerca, ki izvaja program splošne gimnazije, je zagotavljanje sproščenega vzdušja, v katerem skupaj z dijaki ustvarjajo šolo za uspešne in zadovoljne ljudi.

E-pošta: gaa@sclj.si
Telefonska številka: 01 241 16 60
Naslov: Aškerčeva 1, 1000 Ljubljana

Programi:

 

Šolski center Ljubljana – Srednja lesarska šola 

V času šolanja na Srednji lesarski šoli se dijaki spoznajo s sodobnimi trendi v pohištveni industriji, z oblikovanjem in sodobnimi materiali.

E-pošta: lesarska@sclj.si
Telefonska številka: 01 241 16 62
Naslov: Aškerčeva 1, 1000 Ljubljana

Programi:

 

Šolski center Ljubljana – Srednja šola za strojništvo, kemijo in varovanje

Srednja šola za strojništvo, kemijo in varovanje Ljubljana, ki deluje v sklopu centra, izvaja izobraževalne programe s področij naravoslovja, tehnike, kemije ter varovanja ljudi in premoženja.

E-pošta: ssks@sclj.si
Telefonska številka: 01 241 16 68
Naslov: Aškerčeva 1, 1000 Ljubljana

Programi:

 

Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana – Srednja tehniška in strokovna šola

ŠC PET – Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana je pomembna ustanova za izobraževanje na področju telekomunikacij.

E-pošta: scpet@scpet.si
Telefonska številka: 01 234 24 44
Naslov: Celjska ulica 16, 1000 Ljubljana

Programi:

 

Zavod sv. Frančiška Saleškega – Gimnazija Želimlje

Gimnazija Želimlje je ena izmed štirih slovenskih katoliških zasebnih šol. Gimnazijo Želimlje vodijo salezijanci.

E-pošta: zelimlje@zelimlje.si
Telefonska številka: 01 470 21 11
Naslov: Želimlje 46, 1291 Škofljica

Programi:

 

Zavod sv. Stanislava – Škofijska klasična gimnazija 

Škofijska klasična gimnazija je zasebna katoliška gimnazija. V programu so uravnoteženo obravnavane družboslovne, naravoslovne in humanistične vsebine.

E-pošta: skg@stanislav.si
Telefonska številka: 01 582 22 45
Naslov: Štula 23, 1210 Ljubljana Šentvid

Programi:

 

Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana

Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana primarno izvaja vzgojno-izobraževalne dejavnosti in deluje na področju vzgoje in izobraževanja gluhih in naglušnih otrok in mladostnikov ter otrok in oseb z govorno-jezikovnimi motnjami. V nekatere programe so vključeni tudi otroci z avtističnimi motnjami.

E-pošta: info@zgnl.si
Telefonska številka: 01 580 05 32
Naslov: Vojkova cesta 74, 1000 Ljubljana

Programi:

 

Delite s prijatelji!

Novice srednjih šol

CIKEL DELAVNIC: JAZ – V PEDAGOŠKEM POKLICU?

CIKEL DELAVNIC: JAZ – V PEDAGOŠKEM POKLICU?

Socialna akademija vabi vse mlade, ki jih zanima pedagoški poklic, na brezplačni cikel delavnic!   Delavnice so namenjene tistim, ki se odločajo o pedagoškem študiju, tistim, ki že študirajo za pedagoške poklice, pa niso prepričani, če je to prava izbira zanje in...

KATERI DIJAŠKI DOMOVI SE NAHAJAJO V PRIMORSKO-NOTRANJSKI REGIJI?

KATERI DIJAŠKI DOMOVI SE NAHAJAJO V PRIMORSKO-NOTRANJSKI REGIJI?

Bivanje v dijaškem domu je prava rešitev za tiste dijake in dijakinje, ki se šolajo izven domačega kraja.   Na območju primorsko-notranjske regije se nahaja dijaški dom, v katerem bivajo predvsem dijaki Srednje gozdarske, lesarske in zdravstvene šole Postojna ter...

POKLICNA MATURA VS. SPLOŠNA MATURA

POKLICNA MATURA VS. SPLOŠNA MATURA

Poklicna in splošna matura sta ključna mejnika za dijake in dijakinje po vsej Sloveniji. Gre za nekakšen zaključni izpit, ki je sestavni in obvezni del šolanja.   Poklicna matura je bolj usmerjena v praktične veščine in na pripravo za opravljanje poklica, splošna...

Uredništvo:

SrednjeŠole.si

Srednja šola se predstavi:

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana – Gimnazija in veterinarska šola

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana – Gimnazija in veterinarska šola

Poklic se predstavi:

Stavbni steklar

Stavbni steklar

Smer se predstavi:

PREDŠOLSKA VZGOJA – SSI

PREDŠOLSKA VZGOJA – SSI

Novice iz uredništva:

RAZPIS ZA NAJ DIJAKA 2024

RAZPIS ZA NAJ DIJAKA 2024

Razpis za Naj dijaka ali Naj dijakinjo je eden izmed stalnih projektov Dijaške organizacije Slovenije, ki se letos izvaja že desetič.   Namen projekta je izbrati aktivne dijakinje in dijake, ki so uspešni ne le na učnem področju, ampak se v prostem času ukvarjajo...

NATEČAJ PROSTOVOLJEC LETA 2023

NATEČAJ PROSTOVOLJEC LETA 2023

Mladinski svet Slovenije (MSS) že 22. zapored razpisuje natečaj Prostovoljec leta!   V okviru natečaja bodo izbirali najboljše prostovoljke, prostovoljce, prostovoljski projekt, Naj mladinskega voditelja oz. voditeljico in Naj mladinski projekt za preteklo leto....