Matura - poklicna ali splošna

MATURA (POKLICNA VS. SPLOŠNA)

Matura je zaključni izpit, ki ga dijaki opravljajo po uspešno zaključeni gimnaziji ali strokovni šoli. Ločimo med poklicno in splošno maturo. 

 

POKLICNA MATURA

Poklicno maturo opravljajo vsi dijaki in dijakinje, ki želijo ob koncu poklicne oz. strokovne srednje šole pridobiti strokovno izobrazbo.

 

Kako je poklicna matura sestavljena?

 

Poklicna matura je sestavljena iz skupnega in izbirnega dela; skupaj obsega štiri predmete.

 

Ali je po opravljeni poklicni maturi možen vpis v univerzitetne študijske programe?

 

Da, vendar je poleg poklicne mature treba opraviti tudi izpit iz posameznega predmeta splošne mature oz. peti predmet. Prav tako je možen vpis samo na študijske programe, ki to dopuščajo.

 

Prijava na maturo:

 

Dijaki in dijakinje se k opravljanju poklicne mature prijavijo na šoli oz. organizaciji za izobraževanje odraslih, na kateri so se izobraževali. Rok za oddajo prijave k poklicni maturi je vsako leto nekoliko drugačen in je objavljen v maturitetnem koledarčku. Za opravljanje izpita iz petega predmeta se dijaki in dijakinje prijavijo na šolo, kjer bodo peti predmet opravljali, za njih veljajo enaki roki, kot za dijake, ki opravljajo splošno maturo.

 

Koliko je izpitnih rokov?

 

Izpitni roki so trije: 

  • spomladi (v maju in juniju);
  • jeseni (avgusta in septembra);
  • pozimi (februarja naslednje leto).

 

priprave na maturo

 

SPLOŠNA MATURA

 

Splošno maturo opravljajo vsi dijaki in dijakinje, ki so uspešno zaključili gimnazijo ali maturitetni tečaj. Uspešno opravljena splošna matura pa omogoča nadaljnji vpis v univerzitetne študijske programe.

 

Kako je splošna matura sestavljena?

 

Splošna matura je sestavljena iz obveznega dela, ki ga sestavljajo trije predmeti in iz izbirnega dela, ki ga sestavljata dva predmeta; skupaj pet predmetov. Obvezni del vključuje izpit iz matematike, slovenščine in angleščine. V izbirnem delu pa si lahko dijaki oz. dijakinje sami izberejo dva predmeta, ki pa ne smeta spadati v isto skupino (npr. dva jezika, psihologijo in sociologijo itd.). Obstaja tudi možnost opravljanja izpita iz 6. predmeta (tretji izbirni predmet).

Dijaki in dijakinje lahko dva predmeta opravljajo na višji ravni. 

 

Prijava na maturo:

 

Rok za prijavo na splošno maturo je objavljen v maturitetnem koledarčku. Dijaki zaključnega letnika gimnazije svojo prijavo oddajo na šoli, ki jo obiskujejo, oziroma to zanje stori šola. Tisti, ki maturo opravljajo kot “21-letniki” in kandidati, ki želijo opravljati posamezni predmet splošne mature, pa imajo dve možnosti za prijavo:

  • prijavo lahko oddajo na šoli, na kateri želijo opravljati splošno maturo iz izbranega predmeta;
  • prijavo lahko oddajo na Republiški izpitni center.

 

Koliko je izpitnih rokov?

 

Izpitna roka sta dva:

  • spomladi (v maju in juniju);
  • jeseni (avgusta in septembra).

 

Delite s prijatelji!

Novice srednjih šol

KAKO IZBOLJŠATI ODNOS S STARŠI?

KAKO IZBOLJŠATI ODNOS S STARŠI?

V najstniških letih se lahko odnosi s starši zapletejo, saj je to obdobje, ko se kot mladi posamezniki aktivno razvijamo, odkrivamo svojo identiteto in iščemo vedno večjo neodvisnost.   Najstniška leta so čas, ko vedno bolj hrepenimo po neodvisnosti, želimo si...

UF, TA PUBERTETA!

UF, TA PUBERTETA!

Ti gredo lasje pokonci, ko vidiš besedo puberteta? No, pri tem nisi sam/a.   Puberteta je obdobje prehoda med otroštvom in odraslostjo, ki ga spremljajo številne fizične, čustvene, družbene in druge spremembe.   Gre za eno najbolj ključnih (velikokrat tudi...

SPLETNA (NE)VARNOST

SPLETNA (NE)VARNOST

Internet je v zadnjih desetletjih revolucioniral prenos informacij in spremenil načine komunikacije. Nedvomno ponuja širok spekter prednosti, ampak ali je res vedno na naši strani?   Uporaba interneta je v današnjem času neizogiben in nepogrešljiv del vsakdanjega...

Uredništvo:

SrednjeŠole.si

Srednja šola se predstavi:

Šolski center Nova Gorica – Srednja ekonomska in trgovska šola

Šolski center Nova Gorica – Srednja ekonomska in trgovska šola

Poklic se predstavi:

Kustos

Kustos

Smer se predstavi:

EKONOMSKI TEHNIK – SSI

EKONOMSKI TEHNIK – SSI

Novice iz uredništva:

KAKO RAZUMETI MOTNJE HRANJENJA IN KAM PO POMOČ?

KAKO RAZUMETI MOTNJE HRANJENJA IN KAM PO POMOČ?

Obdobje najstništva je čas hitrih fizičnih in čustvenih sprememb, ki lahko prinesejo tudi izzive pri vzpostavljanju zdravega odnosa do hrane.   Nekatere raziskave pravijo, da bi naj bilo več kot 70 milijonov ljudi po vsem svetu, ki imajo težave z motnjami...

FOTO NATEČAJ NEBO IN NEBESNI POJAVI

FOTO NATEČAJ NEBO IN NEBESNI POJAVI

Mestna knjižnica Ljubljana vabi k sodelovanju na foto natečaju Nebo in nebesni pojavi. Natečaj je odprt do 10. novembra 2023!   Tema natečaja, ki poteka v sklopu počastitve Kopernikovega leta ob 550-letnici njegovega rojstva in 480-letnici njegove smrti, je naše...

EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI: VARČNE POTI

EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI: VARČNE POTI

Med 16. in 22. septembrom poteka 22. Evropski teden mobilnosti.   Dan brez avtomobila je bil prvič organiziran v Franciji leta 1998, z leti pa je pod okriljem Evropske komisije prerasel v Evropski teden mobilnosti.   Letošnji Evropski teden mobilnosti v...